Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Na Rybníčku
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
EIA
Životní prostředí
  Park Hostavice
  Zahrádky Borská
  Autodrom
  V Čeňku
  Golf Resort
  Kyjský rybník
  Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
-
Archiv zpráv K.O.K. - 2008
[Archiv 2008]   [Archiv 2007]   [Archiv 2006]   [Archiv 2005]   [Archiv 2004]   [Archiv 2003]   [Archiv 2002]   
7.5.2009 - Kolona? Objedeme ji přes Kyje. A čtvrť trpí
O víkendu nebo v nočních hodinách působí Rožmberská ulice v Kyjích docela ospale. Dvouproudou asfaltku vedoucí převážně mezi vilkami lemují stromy a travnaté pásy, aut tu jezdí poskrovnu. Ovšem v pracovní dny se ulice mění k nepoznání. Stává se z ní hlavní tah přecpaný auty, která si tudy zkracují cestu mezi Průmyslovou ulicí a Černým Mostem. Kolony se pomalu plahočí, lidé čekající na zastávkách autobusu rezignovaně sledují autobus, který se k zastávce ne a ne prokousat. Celý článek ...
05.05.2009 - Klánovičtí znovu v akci. Proti golfu, za les
Klánovice - "Nedáme les pro pár cest" nebo "Zvířata do boje, golfisti do hnoje," znělo včera hlavní ulicí v Klánovicích, kudy včera procházel protestní průvod stovky rozhněvaných lidí. Celý článek ...
04.05.2009 - Klánovičtí občané bojují za okolní les. Chtějí referendum
Aktivisté budou proti kácení a stavbě golfového hřiště demonstrovat už v pondělí odpoledne. Demonstrace a sbírání podpisů pro vypsání referenda. Tak se nyní snaží bojovat za zachování Klánovického lesa politici a občanská sdružení v Klánovicích. Celý článek ...
29.04.2009 - Podpořte klánovický les!!
Dne 4.5.2009 od 16:45 se koná další demonstrace s cílem zabránit komerčním zásahům do Klánovického lesa. Celý článek ...
28.04.2009 Primátor Pavel Bém zahájil stavbu kogenerační jednotky
Pražský primátor Pavel Bém společně s radním pro životní prostředí Petrem Štěpánkem slavnostně zahájil stavbu kogenerační jednotky ZEVO Malešice. Zařízení umožní vyrábět z odpadu nejen tepelnou, ale také elektrickou energii. Termín dokončení kogenerační jednotky je plánován na konec roku 2010 Celý článek ...
28.04.2009 Co tu bude? Domy, park, skládka?
Zahrádkářská kolonie nebo park s novou zastávkou Praha - Rajská Zahrada? Majitelé chatek a zahrádek v zahrádkářské kolonii budou si budou muset asi sbalit své věci a zahrádkářskou kolonii v ul. Borská opustit. Zastupitelstvo magistrátu na konci března vybralo 21 městských lokalit, jejichž dosavadní význam se má zcela změnit. Jsou to takzvané celoměstsky významné změny územního plánu. Město totiž vytvořilo seznam lokalit, kde nebude čekat na nový územní plán, ale změnu schválí přednostně. Jednou z nich je i změna zahrádkářské kolonie v ul. Borská na park. Blíže viz článek zveřejněný 20.4.2009 v Mladé frontě DNES. Celý článek ...
27.04.2009 Změna integrovaného povolení - Pražské služby‚ a.s.
Povolení změny integrovaného povolení se týká Spalovny tuhého komunálního odpadu Malešice, kde byl rozšířen seznam odpadů o odpady, které lze nově energeticky využívat pro novou kogenerační jednotku (zařízení pro výrobu elektrického proudu). Jaké jsou to odpady a jejich množství není uvedeno Celý článek ...
27.04.2009 MŽP odmítlo předloženou dokumentaci EIA na záměr Letiště Vodochody
Na základě oznámení záměru Letiště Vodochody a.s. přeměnit stávající tovární letiště Aero Vodochody na mezinárodní komerční letiště s roční kapacitou 3,5 mil. cestujících zahájilo ministerstvo životní ho prostředí zjišťovací řízení o vlivu tohoto záměru na životní prostředí EIA. MŽP odmítlo dokumentaci, předloženou Letištěm Vodochody za dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí a uložilo ji předkladateli nově zpracovat s důrazem na oblasti, které byly nejčastějšími předměty připomínek. Celý článek ...
26.04.2009 Připomínky ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy - MČ Praha 14
Celý článek ...
26.04.2009 Úprava směrné části územního plánu při Lednické ulici
Pražský územní plán je dnes v České republice nepochybně unikátem. Paralelní změny starého územního plánu a příprava nového znamenají různé termíny k podávání připomínek a řadu dalších termínů veřejných projednání. Jednou z fází pořizování územního plánu je i zpracování konceptu územního plánu hl. m. Prahy, který byl předložen k projednání a připomínkování. Celý článek ...
26.04.2009 Závěr zjišťovacího řízení EIA - Coca:Cola
Na úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy Odbor ochrany prostředí zveřejnil závěr zjišťovacího řízení - Coca:Cola HBC Česká republika, s.r.o. Praha 14, k.ú. Kyje. Jedná se o navýšení výrobní kapacity závodu na výrobu nealkoholických nápojů a s tím spojené modernizaci vodárny a chemického hospodářství. Výsledkem provedeného zjišťovacího řízení je, že záměr nebude dále posuzován. Celý článek ...
26.04.2009 Zahájení územního řízení - Obytný soubor-Rokytka-Park
Do další lokality Městské části Praha 9 se chystají na tisíce nových obyvatel. Původní dělnická a později zahrádkářská kolonie "Čína" v Hloubětíně v sousedství Vozovny Hloubětín, kde donedávna stála betonárka, se přemění na obytný soubor Park Rokytka. Na úřední desce Městská části Praha 9 bylo zveřejněno oznámení o zahájení územního řízení - Obytný soubor-Rokytka-Park. Jedná se o obytný soubor na hranici Prahy 14 a Prahy 9 s celkovou kapacitou 904 bytů. Celý článek ...
24.04.2009 Ropákem roku je Pavel Bém
Pražský primátor Pavel Bém (ODS) dostal v pátek cenu Ropák roku 2008. Celý článek ... TD>
24.04.2009 Výsledky anket "Ropák 2008" a "Zelená perla 2008"
Celkem 98 členů nezávislé Komise ze 114 rozhodlo o vítězi 17. ročníku ankety "Ropák roku" o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 14. ročníku ankety "Zelená perla roku" o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd. Celý článek ...
25.04.2009 - Stanovisko HS ke hluku ze stavby rezidence Lehovec
Na základě podaných stížností na bourací práce ve Slévačské ulici č.p. 752, Praha 9 provedla Hygienická stanice hl. m. Prahy prošetření a zaslala své stanovisko. Celý článek ...
25.04.2009 - Příliš hlučné ticho okolo stavby rezidence Lehovec
Únava, deprese, podrážděnost, agresivita, nedostatek spánku. Není to jarní únavou, ale působením nadměrného hluku v okolí stavby rezidence Lehovec. Hluk nad 65 decibelů je podle odborníků dlouhodobě nesnesitelný a prokazatelně poškozuje zdraví. Celý článek ...
21.4.2008 - Kdy a jak lze vyhlásit samostatnost obce? -
Na diskusním fóru MČ Prahy 14 proběhla diskuze o osamostatnění Kyjí a Hostovic od MČ Prahy 14. Občané poukazují na příklad Dolních a Horních Počernic, které jsou samostatné obce a vidí zde podstatně lepší přístup obce k spravovanému území a potřebám občanů. Jak tedy a kdy lze vyhlásit samostatnost obce? Co je potřebné k tomu udělat a jaké jsou podmínky? Celý článek ...
14.04.2009 - Splašky z celé Prahy málem putovaly do Vltavy Kyjský rybník
Televize NOVA odvysílala rozhovor s Luďkem Pospěchem, ředitelem Ústřední čistírny odpadních vod Praha, Ivanou Awwadovou, mluvčí České inspekce životního prostředí, Robinem Nasem, zástupcem ředitele Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha a generálním ředitelem společnosti Purum, která Kyjský rybník odbahňovala. Celý článek ...
14.04.2009 - ČIŽP udělila pražské Ústřední čistírně odpadních vod 8 milionovou pokutu
V lednu 2008 provedla Česká inspekce životního prostředí kontrolu střední čistírny odpadních vod v Praze (ÚČOV Praha), při níž bylo jištěno, že vypouštěné odpadní vody překračují povolené limity pro vypouštění. Na základě dalšího šetření stanovila inspekce pokutu ve výši 8 milionů korun. Celý článek ...
14.04.2009 - Čistička dostala pokutu osm milionů. Za bahno z rybníka
Více než pět tisíc tun bahna vypustila firma Geosan při odbahňování Kyjského rybníka do kanalizace. Takové množství nečistot nebyla Ústřední čistírna odpadních vod schopna zvládnout, a proto pustila do Vltavy vodu, která obsahovala nepovolené množství některých látek, zejména dusíku. Po následné kontrole České inspekce životního prostředí (ČIŽP) dostala firma Pražské vodovody a kanalizace (PVK), která je provozovatelem čistírny, pokutu 16 milionů korun. Ta byla po odvolání snížena na polovinu. Sankce je podle vedení Ústřední čistírny odpadních vod nespravedlivá, chtějí se soudit. Celý článek ...
12.04.2009 - Toulavá kamera v Kyjích Staré Kyje
Jeden z dílů pořadu Toulavá kamera se také věnoval našemu kostelu svatého Bartoloměje v Kyjích. Kostel svatého Bartoloměje byl vystavěn v raném středověku na biskupském dvorci. Ten se tehdy nacházel poměrně daleko od pražského středověkého centra. Celý článek ...
11.04.2009 - Pokuta ČIŽP pro společnost Coca-Cola Životní prostředí
Za porušení povinností na úseku integrované prevence a omezování znečištění (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) uložila Česká inspekce životního prostředí v roce 2008 společnosti Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r.o. pokutu v celkové výši 150000,- Kč. Celý článek ...
08.04.2009 - Praha zřídí přírodní park Smetanka
Nový přírodní park Smetanka vznikne na pomezí městských částí Kyje a Hloubětín, v jeho středu bude hřeben vrchu Smetanka. Hlavní město bude mít další přírodní park. Návrh na zřízení parku už dostal za úkol připravit odbor životního prostředí. Poté ho opět musí schválit rada hlavního města. Celý článek ...
08.04.2009 - Hlavní město Praha plánuje další přírodní park
Rada hl. m. Prahy projednala záměr na vyhlášení přírodního parku Smetanka na území čtrnácté městské části. Radní vzali na vědomí skutečnosti mluvící pro zřízení přírodního parku a uložili Odboru životního prostředí MHMP zpracovat návrh nařízení hlavního města Prahy o zřízení přírodního parku Smetanka. Celý článek ...
08.04.2009 Školáci si udělali z ulic v Praze střelnici. Tři zranění teenageři
Ke střelbě vzduchovkou vyjížděli v úterý večer policisté na pražský Černý Most. Policii přes den volali lékaři a rodiče tří dětí, které měly škrábance po diabolce. Celý článek ...
3.3.2009 - Rada MHMP schválila pravidla a vyhlášení grantů v oblasti životního prostředí
Na 8. jednání Rady hl. m. Prahy dne 3.3.2009 schválili pražští radní definitivní znění Koncepce grantového schématu hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a současně schválili Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí pro rok 2009 (s ukončením realizace v roce 2010). Na granty v oblasti životního prostředí pro rok 2009 je v rozpočtu hl.m. Prahy vyčleněno celkem 9,8 milionů korun. Současně s Koncepcí grantů bylo schváleno Vyhlášení grantového řízení v oblasti životního prostředí pro rok 2009. Granty budou udělovány v oblastech: Veřejná zeleň, Obhospodařování zemědělské půdy přírodě blízkým způsobem včetně podpory BIO-certifikace, Lesy, Ochrana přírody, Ekologická výchova Specifické projekty. Zájemci o grant mohou podávat své žádosti od 6.3 do 6.4 2009. Další informace a podmínky grantového řízení jsou k dispozici na internetových stránkách hlavního města Prahy, na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, na úředních deskách všech městských částí a na webových stránkách Econnectu a Ekolistu. Zpracování a posouzení žádostí proběhne do 31.5.2009 a ke schválení orgánem hl. m. Prahy budou žádosti předloženy do 30.6.2009. Oznámení výsledků proběhne do 14 dnů po schválení. Uzavření smluv dle tematických oblastí I.1, I.2, II.2 (v případě výsadeb v roce 2009) proběhne do 15.9.2009, v ostatních případech do 15.11.2009.
3.3.2009 - Nová ulice na Praze 14
Rada MČ Praha 14 hlavního města Prahy přijala dne 3.3.2009 usnesení č. 261 k pojmenování veřejných prostranství na území hlavního města Prahy. Na katastrálním území Hostavice byla pojmenována nová ulice - U Hostavického potoka (pojmenování podle polohy ulice). Nová ulice vychází severovýchodním směrem z Lomnické proti domu čp. 440, stáčí se k severu a vstupuje zpět do Lomnické proti domu čp. 382.
2.3.2009 - Opakované územní řízení - Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení "Pozvání k opakovanému veřejnému ústnímu jednání" na stavbu "Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská", Praha 9, Hostavice, Českobrodská ul. Žádost o vydání územního rozhodnutí podala Společnost Obchodní centrum Opatov, IČ 27588297, Proutěná 377, 149 00 Praha 4, kterého zastupuje DIPO spol. s r.o., IČ 63677075, Legerova 14, Praha 2. Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 nařídil k projednání žádosti opakované veřejné ústní jednání na den 7.4.2009 od 10:00 se schůzkou pozvaných na OVD ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, 3.podl, v kanceláři č. dv. 312.
Navrhovaný záměr je umístěn mezi křižovatkou ulic Českobrodská - Pilská (Lomnická) a náspem železniční tratě. Dle ÚPn hl.m. Prahy je pozemek zařazen do kategorie funkčního využití IZ (izolační zeleň) a záměr není přípustný z hlediska funkčního využití dle územního plánu (pouze jako výjimečně přípustná stavba bez myčky motorových vozidel). Stavba není také vhodná z hlediska svého umístění - zasahuje do prostoru křižovatky Českobrodská x Lomnická, která bude po výstavbě bytového komplexu na hranici své kapacity a křižovatka se dále zatíží i MHD. Jedná se pro Jahodnici o další zátěž z hluku a exhalací. Další čerpací stanice jsou již v současné době umístěny při vjezdu do Dolních Počernic (ve vzdálenosti cca 1,2 km) a u Laktosu ( cca 0,7 km).
Žadatel musí zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí (dle § 8 vyhl.č.503/2006 Sb.), byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena v čitelné formě u křižovatky ulic Lomnická a Českobrodská, a to do doby veřejného ústního jednání.
2.3.2009 - Veřejná zakázka na přístavbu MŠ Kostlivého
Městská část Praha 14 zveřejnila na úřední desce výzvu k podání nabídek k podlimitní veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na stavbu "Přístavba a stavební úpravy MŠ Kostlivého č. p. 1218, Praha 9, k. ú. Kyje". Výzva je vyvěšena na centrální adrese pod evidenčním č. 60028706 - www.centralniadresa.cz. Jedná se o přístavbu dvoupodlažního pavilonu - dvě oddělení MŠ (herny, jídelny, ložnice) včetně přípraven, WC a šaten dětí a zázemí pro učitelky. Nově vestavěné schodiště spojující obě podlaží budou rovněž sloužit pro potřeby požárního úniku ze stávající přilehlé části objektu. Většina fasády bude tvořena kontaktním zateplovacím systémem. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je do 20.03.2009, 12:00 hodin, otevírání nabídek proběhne 20.03.2009, 13:00 hodin.
2.3.2009 - Jednání komise územního rozvoje
Dne 9.3.2009 v 18.hod proběhne jednání komise územního rozvoje Rady MČ Praha 14. Na programu je 2. návrh - zásad územního rozvoje hl.m. Prahy (ZUR), návrh hotelu Alex na křižovatce Kbelská x Poděbradská, 3. Veřejné projednání návrhu změny Z 1000/00 územního plánu hl.m. Prahy a 4 a nová žádost o Úpravu územního plánu - "Obytný soubor" k.ú. Kyje, ul. Budovatelská podaná společností Investorsko inženýrská,a.s.
2.3.2009 - Zjišťovacího řízení EIA záměru "Letiště Vodochody"
Na úřední desce Středočeského kraje byla zveřejněna informace (č.j. 032853/2009/KUSK) o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Letiště Vodochody". Letiště má momentálně statut neveřejného mezinárodního letiště a počet pohybů na něm se pohybuje v řádu několika tisíc vzletů a přistání ročně. Jde o celkem zásadní rozšíření stávaného továrního letiště závodu Aero Vodochody a jeho zprovoznění pro civilní mezinárodní povoz. Oznámení bylo vyvěšeno 27.2.2009 - 15.3.2009. Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů od dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Středočeského kraje (zveřejněno 27.2.2009 - 15.3.2009) - 18.3.2009. http://www.kr-stredocesky.cz/portal/uredni-deska/ http://www.kr-stredocesky.cz/portal/uredni-deska/zamery/data/032853-2009-kusk-66447b579b5645598ac6e09de5ae5136.htm Do oznámení je možno nahlížet na portálu CENIA http://www.cenia.cz/eia (kód záměru: MZP257). Blíže viz také text oznámení záměru (91793 kB) a informace o oznámení záměru (92 kB).
2.3.2009 - Animovaná prezentace průjezdu zastávkou Kyje - rekonstrukce
Animovaná prezentace projektu Průjezd železničním uzlem Praha část - Praha Libeň - Běchovice - Zastávka Kyje a most nad Kyjským rybníkem, délka cca 12 min, mluvený komentář. Pro přehrávání videa je nezbytný Adobe Flash Player verze 9 nebo vyšší máte-li pomalé a nestabilní připojení k internetu a video se vám přehrává trhaně, stiskněte na ovladači videa pauzu a vyčkejte až se načte větší část dat.
http://www.artoo.cz/ref_203v.html
2.3.2009 - Oznámení společného jednání k návrhu změny Z 1000/00
MHMP zveřejnil Oznámení o společném jednání k návrhu změny Z 1000/00 včetně odůvodnění a jeho příloh. Z oznámení je zřejmé, že MHMP nové projednávání Z 1000/00 nevrací do fáze "zadání" (to zůstává původní). MHMP se snaží o nové schválení změny, kterou Nejvyšší správní soud zrušil 30. října 2008 a proto odstraňuje vady, pro které změnu Z 1000/00 soud zrušil. Návrh změny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy) projednaný podle zákona č.50/1976 Sb. - starý stavební zákon, byl Zastupitelstvem hl.m.Prahy schválen usnesením č.40/14 ze dne 14.9.2006. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 30.10.2008 bylo Opatření obecné povahy č.1/2008 rozsudkem NSS č.j.9 Ao 2/2008 - 62 zrušeno.
2.3.2009 - Modernizace traťového úseku Libeň - Běchovice
Na www stránkách Městské části Praha 14 byla zveřejněna prezentace modernizace traťového úseku Libeň - Běchovice. Blíže viz http://www.praha14.cz/MC/RKD_090226st.ppt !!!POZOR prezentace má 81,1 MB!!!
Na celém úseku bude vyměněn kolejový svršek i spodek, opraveny budou všechny mosty, rekonstrukcí projdou stanice Praha Běchovice a Praha Libeň a zastávky Praha Dolní Počernice a Praha Kyje. V zastávce Praha Kyje bude stará čekárna zbořena a nahrazena přístřeškem, podchod bude zrekonstruován a zastřešen, včetně řešení bezbariérového přístupu. Vybudovány budou také protihlukové stěny. Nový přístup bude zřízen také z ulice Broumarská. Okolo trati vznikne protihluková stěna na kterou bude navazovat protihluková stěna (částečně prosklená) na mostu přes Kyjský rybník. Vložení třetí traťové koleje vyžaduje zásadní rekonstrukci mostu přes Kyjský rybník. Po dobu výluk by měla aktivně fungovat výhybna Praha Kyje.
Zkomprimovaná verze prezentace - 18 MB.
27.2.2009 - Oprava železničního mostu přes Kyjský rybník
V rámci modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice proběhne v tomto roce rekonstrukce železničního mostu přes Kyjský rybník. Na úřední desce MČ P14 byla zveřejněna informace pro veřejnost - Kyjský rybník - oprava mostu. Při odbahnění Kyjského rybníka došlo při odpouštění hladiny Kyjského rybníka k úhynu ryb a také k úhynu škeblí, tak doufejme, že nový investor bude více dbát na ochranu přírody při provádění veškerých prací souvisejících s opravou železničního mostu přes Kyjský rybník.
V rámci rekonstrukce železničního mostu, který protíná Kyjský rybník, bude navezena sypaná příjezdová komunikace pod objekt mostu, včetně zásypu pod klenbami železničního mostu. Vytvořená komunikace a zásyp bude sloužit k provedeni kompletní rekonstrukce a sanace železničního mostu. V průběhu provádění prací bude rybník vypuštěn. Vypuštění bude předcházet slovení ryb z obou částí Kyjského rybníka. V průběhu provádění prací ve II. etapě, bude také vytvořen sypaný ostrov uvnitř intravilánu rybníka dle požadavků správce rybníka - Lesy hlavního města Prahy. Veškerá použitě stavební materiály pro zřízení příjezdových komunikací a zásyp prostoru pod železničním mostem, budou provedeny z inertních, ekologicky nezávadných materiálů pod dohledem a po souhlasu správce rybníka - Lesy hlavního města Prahy. Termíny provádění prací:l. etapa: 2-6/2009, II. etapa: 8-1Q/2009.
25.2.2009 - Prodloužení termínu výstavby pro Obytný blok H obytného souboru Kyje-Hutě
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou . Stavbu provádí Hampshire Nový Hrádek s.r.o., IČ 26460084, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, a stavitele zastupuje společnost IMPACT engineering s.r.o., IČ 27084612, Jankovcova 2c, 170 00 Praha 7. Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné dokončit do 15.12.2008, jak bylo určeno podmínkou stavebného povolení, a proto požádal o prodloužení lhůty k dokončení stavby. Ve vydaném rozhodnutí Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 prodlužuje lhůtu k dokončení stavby Obytný blok H obytného souboru Kyje - Hutě, Peluškova ul., Praha 9 - Kyje do 31.12.2009. Stavba probíhá na pozemcích parc. č. 2886/3, 2886/1, 2886/78 v katastrálním území Kyje a stavební povolení vydal Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy dne 16.8.2006 pod č.j. OVD/1426/06/ŠIKM.
25.2.2009 - Parkoviště pro 27 osobních vozidel v býv. areálu Laktos
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 105/RMČ/2009 ve kterém je uvedeno vyjádření městské části Praha 14 k návrhu na umístění stavby parkoviště na pozemku parc. č. 2653/14, k. ú. Kyje, areál Českobrodská č. p. 1174.
Rada městské části Praha 14 nesouhlasí s návrhem na umístění stavby parkoviště na pozemku parc. č. 2653/14, k. ú. Kyje, areál Českobrodská č. p. 1174 a námitky k této navrhované stavbě jsou uvedeny v příloze č. 1 usnesení č. 105/RMČ/2009. Společnost PGL - Real, s.r.o. navrhuje se umístit parkoviště pro 27 osobních automobilů na pozemku parc.č. 2653/14. V dokumentaci uvádí jako účel záměru obsluhu ubytovny o kapacitě 46 lůžek, která má být vybudována přestavbou 1. NP západního křídla stávajícího objektu na parc.č. 2653/8. Navrhované parkoviště má nahradit travnatou plochu části pozemku, který spoluvytváří pás zeleně na jižní straně průmyslového areálu společností PGL - Real, s.r.o., ALIMPEX FOOD, a.s., a Mlékárna Pragolaktos, a.s., podél ulice Českobrodské.
23.2.2009 - Velké stověžaté plány
Rodí se nový územní plán Prahy. Metropole má být zelenější, počítá se i s využitím takzvaných brownfieldů. Například místo původní dělnické a později zahrádkářské kolonie "Čína" v sousedství vozovny Hloubětín, kde donedávna stála také betonárka, má být okolo 900 bytů. Další zástavba má být v okolí bývalé továrny Praga a na pozemcích bývalého ČKD Elektrotechnika má vyrůst "Kolben Business Park." Blíže viz článek zveřejněný 19.2.2009 v časopise EKONOM.
12.2.2009 - Závěr zjišťovacího řízení pro stavbu Satalice -Běchovice
Ministerstvo životního prostředí vydalo Závěr zjišťovacího řízení - SOKP-Stavba 510 Satalice - Běchovice a na základě tohoto zjišťovacího řízení bylo stanoveno, že bude zpracována další dokumentace pro posouzení podle zákona 100/2001 Sb. Stavba bude zahrnovat rozšíření vozovky jak ve středním dělícím pruhu, tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy úseku SOKP 510 cca 3,7 km. Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod hranicí 70000 vozidel/den. Výhledové intenzity dopravy v roce 2015 se pohybují těsně nad hranicí 100000 vozidel/den. Viz záměr v databázi EIA.
12.2.2009 - Výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR
Český statistický úřad zahájí Výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - SILC 2009 (Životní podmínky 2009).Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 12 000 domácnostech, z nichž se 7686 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 21. února do 10. května 2009 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
6.2.2009 - Veřejné projednání návrhu Komunitního plánu sociálních služeb Prahy 14 2009-2014
Dne 23.2.2009 od 16 hodin se v Galerii 14 koná veřejné projednání návrhu Komunitního plánu sociálních služeb Prahy 14 2009-2014. Blíže viz pozvánka zveřejněná na www stránkách m.č. Prahy 14. Voz také www stránky Praha 14 jinak.
5.2.2009 - Úprava územního plánu Na Hutích pro EKOSPOL
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 56/RMČ/2009 k úpravě směrné části ÚPn v oblasti Na Hutích při ul. Budovatelská. Na základě podnětu obchodní společnosti EKOSPOL, a. s. na úpravu směrné části ÚPn v oblasti Na Hutích při ul. Budovatelské Rada městské části Praha 14 v usnesení souhlasí s úpravou směrné části ÚPn u funkční plochy OV s kódem míry využití území E, u východně navazující plochy OC s kódem D za podmínky, že kolaudace staveb z bytové výstavby II. etapy proběhne až po zprovoznění Vysočanské radiály a prodloužené komunikace Ocelkova. Zároveň požaduje uzavřít dohodu mezi zúčastněnými stranami na vybudování světelného signalizačního zařízení na křižovatce Za Černým Mostem - Cíglerova a řízeného dopravního systému na křižovatce Cíglerova-Slévačská a zahrnout do záměru II. etapy i výstavbu autobusové zastávky v obou směrech při ul. Budovatelské.
5.2.2009 - Nesouhlas se stavbou domu o 3. NP na rohu ulic Svatojánská x Koclířova
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 55/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu na umístění stavby na pozemku parc. č. 1835 kat. území Kyje při ul. Svatojánská x Koclířova. Rada městské části Praha 14 nesouhlasí s návrhem na umístění stavby bytového domu o 3. NP na pozemku parc. č. 1835 v kat. území Kyje při ul. Svatojánská x Koclířova. Blíže viz příloha usnesení č. 55/RMČ/2009.
5.2.2009 - Zjišťovací řízení na rozšíření výroby v závodu Coca-Cola Kyje
Rada městské části Praha 14 přijala k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "Coca-Cola HBS Česká republika, s. r. o. Praha 14, k. ú. Kyje". V usnesení požaduje doplnit oznámení záměru o zatížení prostředí dopravní obslužností areálu vyvolané navýšením výrobní kapacity na cílový rok 2011 (včetně bilancí pohybů nákladních automobilů) a vliv na složky ŽP, jejich velikost a význam.
4.2.2009 - Zalesnění zemědělského pozemku
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení územního řízení - Zalesnění zemědělského pozemku parc.č.2632/4 v k.ú.Kyje.
2.2.2009 - Zahájení územního řízení - Parkoviště pro 27 osobních vozidel v býv. areálu Laktos
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení územního řízení - Parkoviště pro 27 osobních vozidel v areálu Praha 9,Kyje, Českobrodská 1174.
2.2.2009 - Výroční zpráva o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na úřední desce www stránkách m.č. Prahy 14 zveřejnila kancelář tajemníka Výroční zprávu o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha 14 za rok 2008.
30.1.2009 - Kbely protestují proti záměru ministerstva obrany
Magistrát hlavního města má výhrady k plánu armády, která se chystá přesunout podnik Letecké opravny Malešice na letiště do Kbel. A není jediný, proti záměru ministerstva obrany je i dalších pět pražských čtvrtí včetně Kbel. Tamní starosta Pavel Žďárský kvůli tomu svolal na 30.1.2009 svolal mimořádné jednání, přišli na něj zástupci opraven, ministerstva, magistrátu a samozřejmě i odpůrci plánu. Aktivity armády a LOM z jara tohoto roku, kdy se plán poprvé na veřejnosti zveřejnil, tedy dále pokračují. Čeká nás nadměrný hluk, zvýšený počet letů nad zástavbou, zalétávání opravených strojů, zvýšená bezpečnostní rizika vzhledem k zákazníkům z Avganistánu, Sýrie apod. Blíže viz článek na ČT24.
30.1.2009 - Stav životního prostředí
Česká informační agentura životního prostředí CENIA zveřejnila na svých webových stránkách dokumenty o stavu životního prostředí. Blíže viz dokument Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky v roce 2007 - Hlavní město Praha a Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky v roce 2007 - Porovnání krajů.
30.1.2009 - Zasedala komise životního prostředí
Komise životního prostředí Rady MČ Praha 14 12.1.2009 projednávala úpravu směrné části územního plánu pro novostavbu 5 bytových domů u ul. Lednická. Jedná se o podnět na úpravu funkčních ploch z OB - B na OB - C na pozemcích, které se nacházejí na jižní straně ul. Lednická. Záměrem investora je vybudovat 5 bytových domů o 3 nadzemních podlažích a 1 podzemním podlaží, které bude sloužit nájemníkům k parkování. Komise životního prostředí nesouhlasila s navyšováním koeficientu funkčních ploch z OB-B na OB-C. Dále projednávala také návrh na úpravu směrné části územního plánu obytný soubor Kyje TRINITY. Jedná se o podnět na úpravu funkčních ploch z OV-C na OV-E a SV-B na SV-D na pozemcích, které se nacházejí na západní straně ul. Budovatelské v oblasti Kyje Hutě. Komise nesouhlasila s úpravou funkčních ploch podle předložené dokumentace z OV-C na OV-E a SV-B na SV-D. Dále nesouhlasila s výstavbou v oblasti Na Hutích do doby zprovoznění Vysočanské radiály a zprovoznění prodloužené Ocelkovy - Vysočanské radiály - Mladoboleslavské ul. Blíže viz zápis z jednání komise.
28.1.2009 - Dopravní studie ZŠ Šimanovská - část 1: Šimanovská, Broumarská, Lednická
V první části je řešena doprava v ulici Šimanovské, napojení na Broumarskou (vč. cyklostezky), řešení přechodu přes Lednickou - podchod pod tratí ČD a křižovatka Broumarská x Lednická. Pro všechna místa je navrženo detailní řešení dopravní situace, pro některá místa i vizualizace nového stavu na fotografiích. Lze pouze konstatovat, že se jedná opravdu o zajímavé návrhy jak konkrétně zlepšit situaci bezpečnosti především chodců v těch nejkritičtějších úsecích. Blíže viz první část a obrazová část schéma dopravní situace Šimanovská - Broumarská (křižovatka u kostela), Šimanovská (prahy před školou) a Lednická - podchod pod tratí ČD).
28.1.2009 - Dvojdům Hostavice, Novozámecká - Výzva k doplnění žádosti
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení o výzvě k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na stavbu dvojdomu Hostavice, Novozámecká (doplnění žádosti o údaje a podklady pro pokračování územního řízení do 31.7.2009). Jedná se o stavbu velikostně předimenzovaných dvou rodinných domků o třech nadzemních podlažích, včetně dvou parkovacích stání na pozemku parc. č. 273 (po rozdělení č.273/1, 273/2) v katastrálním území Hostavice.
28.1.2009 - Rozhodnutí o umístění stavby - Martiňák odvoz sedimentu
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení rozhodnutí o umístění stavby - Rybník Martiňák, provizorní komunikace pro odvoz sedimentu. Délka provizorní komunikace bude cca 700 m a šířka komunikace včetně krajnic bude 3,1 m. Veškeré práce, tj. stavba, provoz, včetně odstranění provizorní komunikace a uvedení pozemku do původního stavu budou dokončeny v průběhu jednoho roku.
28.1.2009 - Rozhodnutí o umístění stavby - Chodník Zelenečská - Kolbenova
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení rozhodnutí o umístění stavby - Chodník Zelenečská - Kolbenova. Chodník, bude probíhat v plochách zeleně mezi ulicemi Zelenečskou a Kolbenovou, od severního podélného chodníku v ulici Zelenečská, mezi stávajícím bytovým objektem na parc. č. 1072/17 (vpravo)a vjezdem do podzemních garáží pod bytovým objektem na parc.č. 1072/15 (vlevo). Celková délka chodníku bude cca 61,6 m. Chodník bude v úseku podél bytového objektu a zdi široký 2,3 m, ve zbývající části 2,0 m a bude osvětlen dvěma stožáry veřejného osvětlení. Stavba bude dokončena do 31.12.2009. Stavebníkem a investorem je Městská část Praha 14.
27.1.2009 - Zjišťovací řízení - rozšíření výroby - Coca-Cola Kyje
Na úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy zveřejnil Odbor ochrany prostředí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení EIA k záměru "Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. Praha 14, k.ú. Kyje". Jedná se o navýšení výrobní kapacity závodu na výrobu nealkoholických nápojů a s tím spojené modernizaci vodárny a chemického hospodářství. Ve studii však není vůbec hodnocen nárůst dopravy hotových výrobků z tohoto závodu s ohledem na skutečnost, že dojde k téměř k téměř dvojnásobnému navýšení výroby (z 653058 t/rok až na 1057450 t/rok) je zcela zřejmé, že k nárůstu kamionové a nákladní přepravy musí zcela určitě dojít. Blíže viz http://www.cenia.cz/eia (kód záměru: PHA609) a oznámení a informace o záměru.
27.1.2009 - Stavební povolení - Golf Resort Black Bridge, 1.etapa část B
Odbor výstavby a dopravy Úřad m.č. Praha 14 zveřejnil na úřední desce rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu "Golf Resort Black Bridge, 1.etapa část B", které zahrnuje stezku pro pěší, hřišťové cesty a golfové hřiště.
22.1.2009 - Zahájení územního řízení - Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení územního řízení na stavbu "Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská", Praha 9, Hostavice, Českobrodská ul.. Žádost o vydání územního rozhodnutí podala Společnost Obchodní centrum Opatov, IČ 27588297, Proutěná 377, 149 00 Praha 4, kterého zastupuje DIPO spol. s r.o., IČ 63677075, Legerova 14, Praha 2. Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 26.2.2008 se schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 312.
Navrhovaný záměr je umístěn mezi křižovatkou ulic Českobrodská - Pilská (Lomnická) a náspem železniční tratě. Dle ÚPn hl.m. Prahy je pozemek zařazen do kategorie funkčního využití IZ (izolační zeleň) a záměr není přípustný z hlediska funkčního využití dle územního plánu (pouze jako výjimečně přípustná stavba bez myčky motorových vozidel). Stavba není také vhodná z hlediska svého umístění - zasahuje do prostoru křižovatky Českobrodská x Lomnická, která bude po výstavbě bytového komplexu na hranici své kapacity a křižovatka se dále zatíží i MHD. Jedná se pro Jahodnici o další zátěž z hluku a exhalací. Další čerpací stanice jsou již v současné době umístěny při vjezdu do Dolních Počernic (ve vzdálenosti cca 1,2 km) a u Laktosu ( cca 0,7 km).
21.1.2009 - Rozhodnutí o změně umístění stavby - Prodejna potravin - Jahodnice
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou rozhodnutí o změně umístění stavby - Prodejna potravin - Praha, Jahodnice.
20.1.2009 - Dopravní studie - ZŠ Šimanovská
Dopravní fakulta ČVUT zpracovala dopravní studii pro ZŠ Šimanovská. A to na základě projektu "Na zelenou tam i zpět, chceme bezpečnější svět" - financovaného Nadací Partnerství. Řešitelé tohoto projektu jsou Ing. Josef Kocourek, Ph.D. a Bc. Pavel Suntych ve spolupráci se školou, rodiči žáků a prací s obecně dostupnými daty o dopravě identifikovali celkem 19 míst, která jsou využívaná žáky ZŠ Šimanovská při cestě do školy, a kde hrozí nebezpečí díky nepřehledné dopravní situaci. Se souhlasem autorů studie budou postupně zveřejňovány jednotlivé části této studie. Blíže viz první úvodní část o projektu a mapa řešených míst - dopravní situace.
20.1.2009 - Velkoobjemové kontejnery
Na Úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor životního prostředí informace o termínech přistavování velkoobjemových kontejnerů ze systému hl.m. Prahy (v březnu až květnu 2009) a informace o termínech přistavování velkoobjemových kontejnerů ze systému MČ Praha 14 (v I. pololetí 2009).
15.1.2009 - Nový park u Vajgarské ulice
V souvislosti s výstavbou obytných domů u křižovatky ulic Sklenská - Broumarská "Na Rybníčku" postupně vzniká malý park. Postupně je tato plocha ozeleňována a u křižovatky ulic Sklenská - Vajgarská vzniká (také i v rámci náhradní výsadby) malý park. Jak tedy tato plocha bude vypadat v budoucnu? Více vám mohou ukázat obrázky plánků budoucího parku. Tato akce chvályhodným počinem městské části Prahy 14 a doufáme, že tento park a zeleň bude životaschopnější než plochy zeleně okolo budovy NH Caru za Sklenskou ulicí.
15.1.2009 - Zkapacitnění úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi - Běchovicemi
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 6/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "SOKP-Stavba 510 Satalice - Běchovice". V usnesení požaduje zejména dodržet hygienické limity hluku a posoudit stavbu s ohledem na nezvyšování imisní a hlukové zátěže v okolí stavby.
15.1.2009 - Odstoupení od záměru prodeje pozemků Broumarská sever+jih
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 18/RMČ/2009 k prodeji pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever+jih. Tímto usnesením Rada městské části Praha 14 schválila ukončení vyhodnocení nabídek obdržených v termínu od 19. 10. do 19. 11. 2007 ke zveřejněnému záměru na prodej pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1 a 84/2, vše v k. ú. Kyje, bez výběru nejvhodnější nabídky a od tohoto záměru na prodej pozemků odstoupit.
15.1.2009 - Ukončení správy objektu č. p. 47 v Šimanovské ulici
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 16/RMČ/2009 k návrhu na svěření části objektu č. p. 1140 v ulici Bří Venclíků do správy obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., na ukončení správy objektu č. p. 47 v ulici Šimanovská a na uzavření dodatku č. 6 k mandátní smlouvě k zajištění výkonu správy nemovitostí městské části Praha 14 a dodatku č. 7 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14.
15.1.2009 - Nové projednání změn Územního plánu
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 21/RMČ/2009 k novému projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu SÚ hl. m. Prahy. K návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu SÚ hl. m. Prahy (Z 2048/00, Z 2142/00 a Z 2176/00) přijala Rada městské části Praha 14 již dříve usnesení č. 574/RMČ/2008.
15.1.2009 - Změna umístění prodejny potravin Jahodnice
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 22/RMČ/2009, které se týká vyjádření městské části Praha 14 ke změně umístění stavby "prodejna potravin Praha - Jahodnice". Předmětem změny úpravy tvaru budovy, její snížení (o 0,5 m), změna členění a barevnosti fasády, navýšení počtu parkovacích stání a související úpravy parteru. Na severní straně dotčeného pozemku byla v dosud platném územním rozhodnutím ponechána souvislá plocha zeleně v šíři 24 až 40 m. Tato plocha je podávanou změnou územního rozhodnutí podstatně zmenšena a zeleň je redukována na západní i východní straně pozemku ve prospěch parkovacích stání. Navýšení počtu parkovacích stání je navrženo z 45 na 98 parkovacích stání. Rada městské části Praha 14 doporučuje v příloze usnesení doplnit dokumentaci o výpočet koeficientu zeleně v souladu s metodickým pokynem k ÚPn a dodržet KZ min. 0,55; výpočet bude průkazný a ověřitelný, včetně odkazu na grafickou část.
8.1.2009 - Zkapacitnění úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi
Na úřední desce zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí na záměr SOKP stavba 510 Satalice - Běchovice. Stavba bude zahrnovat rozšíření vozovky jak ve středním dělícím pruhu, tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy úseku SOKP 510 cca 3,7 km. Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod hranicí 70000 vozidel/den. Výhledové intenzity dopravy v roce 2015 se pohybují těsně nad hranicí 100000 vozidel/den. Viz záměr v databázi EIA.
8.1.2009 - Novostavba bytového domu Svatojánská × Koclířova
Na Úřední desce Městské části Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na novostavbu bytového domu "Rezidence Rajská Zahrada" na rohu ulic Svatojánská × Koclířova v Praze 9 - Kyje (na pozemku parc. č. 1835, katastrální území Kyje). Veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 5. února 2009 (čtvrtek) v 9:30 hodin se schůzkou pozvaných v budově Úřadu městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9, 3.p., č. 311.
8.1.2009 - Výroční schůze KOK
Dne 8.1.2009 se sešla členská rada Kyjského občanského klubu na své výroční členské radě, kde projednala a zhodnotila činnost za rok 2008 a schválila Výroční zprávu za rok 2008, Zprávu o hospodaření občanského sdružení KOK za rok 2008 a výši členských příspěvků. Dále proběhla volba orgánů občanského sdružení - výboru KOK ve složení Jiří Kramář - předseda KOK, Milan Bílý- místopředseda KOK a Jiří Feřtek -hospodář KOK a revizní komise KOK. Blíže viz také Výroční zpráva za rok 2008.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890