Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Na Rybníčku
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
EIA
Životní prostředí
  Park Hostavice
  Zahrádky Borská
  Autodrom
  V Čeňku
  Golf Resort
  Kyjský rybník
  Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Autodrom vedle kyjského hřbitova
3.4.2008 - Proč se plánuje výstavba autodromu v Kyjích?
Důvodem proč společnost Autodrom Most chce stavět autodrom v sousedství hřbitova v Kyjích začíná být jasnější. Poslanecká sněmovna schválila nové paragrafy, které prošly jako "přílepek" k zákonu o autoškolách, který si vynutil Brusel proto, aby Češi zavedli přísnější školení pro řidiče z povolání. Zákon platí od dubna, část s odmazáváním bodů od září 2008.
O co se vlastně jedná? Řidiči, kteří nasbírali celkem méně než deset trestných bodů za menší přestupky ohodnocené nejvýš pěti body (tedy třeba za nerozsvícená světla či překročení povolené rychlosti), si budou moci částečně umazávat trestné body tím, že absolvují školení bezpečné jízdy na okruzích.
Schválená změna zákona vznikla na popud dvou velkých firem - HCT a Max Cars, které školu bezpečné jízdy provozují. Společnost HCT.CZ, a.s. (http://www.hct.cz/) provozuje školu smyků (http://www.hct.cz/planek_Most.htm), například na Polygonu Most (http://www.polygon-most.cz/) provozovaném společností AUTODROM MOST a.s. (http://www.autodrom-most.cz/).
Proto tedy takový zájem společnosti AUTODROM MOST a.s. o úplatný převod či pronájem pozemků parc. č. 2651, 2652/1, 2654 a 2655 v k. ú. Kyje. Zajímavé je, že i přes nesouhlasné vyjádření odborných útvarů (nesoulad umístění s územním plánem, umístění nadřazené sítě technické infrastruktury, včetně ochranných a bezpečnostních pásem, překročení imisních limitů, další nárůst liniové dopravy v této lokalitě i bez tohoto záměru (obytná zástavba v okolí) a umístěné v těsné blízkosti Kyjského hřbitova), Rada MČ Praha 14 usnesením č. 656/RMČ/2007 vyslovila souhlas, s tímto záměrem MHMP, pronajmout nebo prodat tyto pozemky společnosti AUTODROM MOST, a. s. pro vybudování autodromu.
Vyhláška ministerstva je prý napsána tak, aby zvýhodnila jednu soukromou společnost, a vůbec nemyslí na řidiče. Zdroj: zpravodajství TV Nova 23.3.2007. Blíže viz video.
18.12.2007 - Lidé se obávají autodromu vedle hřbitova - Pražský deník
Hluk rozjíždějících se aut a zápach výfukových plynů pod okny rodinných domů. Plán radnice dlouhodobě pronajmout čtyři parcely vedle hřbitova v Broumarské ulici firmě Autodrom Most jitří emoce místních obyvatel. Lidé se bojí, že se soukromou společností, která by v budoucnu mohla pozemky od obce i odkoupit, přijde do Prahy 14 také autodrom, což by znamenalo podstatné zvýšení dopravního zatížení. Blíže viz droj: Pražský deník 18.12.2007. Blíže viz také diskusní fórum: Autodrom v Kyjích, Ještě jednou autodrom, Protest Strany zelených proti autodromu, Autodrom v Kyjích u hřbitova.
30.11.2007 - Protest Strany zelených proti autodromu v Kyjích
Usnesením Rady MČ Praha 14 č. 656/RMČ/2007, k žádosti odboru obchodních aktivit MHMP, vyslovila Rada MČ Praha 14 souhlas se záměrem úplatného převodu či pronájmu pozemků (mezi kyjským hřbitovem a Laktosem) společnosti AUTODROM MOST, a. s. Členové ZO SZ nesouhlasí, spolu s dalšími občany, s tímto záměrem. Více viz odkaz zde.
19.11.2007 - Pozemky u hřbitova v Kyjích mohou být prodány společnosti AUTODROM Most
Usnesením Rady MČ Praha 14 č. 656/RMČ/2007 k žádosti OOA MHMP o stanovisku k dlouhodobému pronájmu pozemků parc. č. 2651, 2652/1, 2654 a 2655 v k. ú. Kyje společnosti AUTODROM MOST, a. s., se sídlem Tvrzova 5, Most a úplatnému převodu či pronájmu předmětných pozemků formou výběrového řízení Rada MČ Praha 14, i přes nesouhlasné vyjádření odborných útvarů (nesoulad umístění s územním plánem, umístění nadřazené sítě technické infrastruktury, včetně ochranných a bezpečnostních pásem, překročení imisních limitů, další nárůst liniové dopravy v této lokalitě i bez tohoto záměru (obytná zástavba v okolí) a umístěné v těsné blízkosti Kyjského hřbitova) vyslovila souhlas, s tímto záměrem MHMP, pronajmout nebo prodat tyto pozemky společnosti AUTODROM MOST, a. s.
V lokalitě, ve které je zamýšleno vybudování motoristického areálu, jsou imisní limity pro NOx na hranici přípustnosti. Přímo u hřbitova máme jednu měřící stanici. Na základě výsledků z měřící stanice umístěné na Kyjském hřbitově u ulice Broumarské (měřeno SO2, NO2, prašný spad), byly již v letošním roce překročeny imisní limity, tzn. do 31.8.2007, 2x včetně mezní tolerance, platné pro rok 2007. Podle územního plánu hl. m. Prahy leží pozemky parc. č. 2651, 2652/1, 2654 a 2655, k. ú. Kyje ve funkční ploše ZMK - zeleň městská a krajinná, IZ - izolační zeleň, VN - nerušící výroba s kódem míry využití území F A DGP -garáže a parkoviště. Navržené využití pozemků tedy není v souladu s Vyhláškou HMP o závazné části ÚPn SÚ HMP č. 32/1999 Sb. v platném znění. Využití pozemku je trvale omezeno umístěním nadřazené sítě technické infrastruktury, kterou je (včetně ochranných a bezpečnostních pásem) nutno respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb. (kmenovou stoku „F" (DN 2400), tepelný napáječ pro objekty Pragolaktosu a Coca Coly, venkovní vedení 220 kV a 110 kV apod.).

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890