Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Na Rybníčku
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
EIA
Životní prostředí
  Park Hostavice
  Zahrádky Borská
  Autodrom
  V Čeňku
  Golf Resort
  Kyjský rybník
  Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Zahrádky v Borské ulici
20.12.2007 - Revokace usnesení k likvidaci zahrádek - Hutě, ul. Borská
Rada MČ Praha 14 dne 19. 12. 2007 přijala usnesení 756/RMČ/2007 k návrhu na revokaci usnesení č. 698/RMČ/2007 - výpověď nájemních smluv na pronájem pozemků v ulici Borská v k. ú. Kyje. Rada městské části Praha 14 zároveň souhlasila s pokračováním přípravy akce "park Borská" a uložila Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14 předkládat Radě městské části Praha 14 informace o přípravě akce "park Borská". Blíže viz také diskusní fórum: Likvidace zahrádek - Hutě, ul.Borská a Likvidace zahrádek - Hutě, ul. Borská.
18.12.2007 - Likvidace zahrádek - Hutě, ul. Borská
Rada MČ Praha 14 dne 27. 11. 2007 přijala usnesení č. 698/RMČ/2007, kterým schvaluje výpověď nájemních smluv na pronájem částí pozemků parc. č. 2830/1, 2830/2, 2832, 1760, 1761, 1779, 1695/1 v ul. Borská v k. ú. Kyje a to ke dni 31. 3. 2007. Jedná se o pozemky mezi Borskou ulicí a tratí ČD.
Dle informací z radnice je zde plánována výstavba parku, který je samostatnou investiční akcí MČ Praha 14. Radnice předpokládá, že projekt bude spolufinancován z dotace hl. m. Prahy a z fondů EU. Nájemci cca 50 zahrádek se bouří a dne 18.12.2007 předali na Zastupitelstvu starostovi MČ Praha 14 otevřený dopis k této akci.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890