Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
 Obsah
Dokumenty občanského sdružení Kyjský občanský klub
24.5.2005 - Proběhla změna stanovy sdružení "Kyjský občanský klub"
18.4.2005 - Podány podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
25.10.2004 - pro Zastupitelstvo P14 zpracovalo KOK informaci o možnostech využití možností programu regenerace panelových sídlišť. Odpověď zaslal místostarosta Ing. Miroslav Skala.
25.10.2004 - pro Zastupitelstvo P14 zpracovalo KOK informaci o možnostech využití prostředků z Evropského regionálního rozvojového fondu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 (JPD2) na Praze 14. Odpověď. zaslal starosta Ing. Miroslav Froněk.
12.5.2002 - Podněty Radě Městské části Praha 14 ke zlepšení stavu životního prostředí
Užitečné návody a dokumenty
 Kácení a poškozování stromů a jak mu zabránit
Kácejí se v místě Vašeho bydliště stromy nebo se takové kácení plánuje? Byli jste svědky nelítostného vykácení stromořadí či necitlivé úpravy parku? Nelíbí se Vám, že se úřady či podnikatelé chystají poškodit Vaše životní prostředí nebo je již poškodili? Nechcete se s tím smířit? Dnes, v době velkého znečištění životního prostředí, jsou stromy stále důležitější. Ostrůvky zeleně v umělém prostředí našich měst a obcí mají mnoho nenahraditelných funkcí. Stromy příznivě ovlivňují složení vzduchu - vytvářejí kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý.
Podrobnější informace naleznete na stránkách občanského sdružení Arnika, Jak zachránit stromy, Kácení a zákony a Vzory úředních podání.
 Hlášení poruch na světelné dopravní signalizaci
Hlášení poruch a závad na světelné dopravní signalizaci, komunikaci nebo zařízení na komunikavci, které je ve správě Technické správy komunikací můžete nahlásit na dispečink, tel. 224 231 950, 224 237 719, 224 237 725. Zprávu můžete také podat přes www formulář a odeslat buď na centrální dispečink, který zprávu doručí odpovědným pracovníkům TSK, nebo přímo oblastní správě, která spravuje tu lokalitu, ve které se závada vyskytla.
 Program rozvoje městské části Praha 14 (pro období 2007-2010)
V listech Prahy 14 č. 9/2007 byl zveřejněn Program rozvoje městské části Praha 14 (pro období 2007-2010), který byl schválen na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 dne 28.6.2007. Do tohoto programu se nedostal také podnět ke zpracování nové studie dopravního generelu. Při schvalování Programu rozvoje městské části Praha 14 na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 starosta Ing. Miroslav Froněk konstatoval, že se jedná o prvotní návrh, který je možné na základě dalších diskusí a podnětů od občanů aktualizovat.
Články v listech Prahy 14
30.5.2005 - Listy Prahy 14 č. 6/2005 - OTEVŘENÝ DOPIS zástupců občanských sdružení MČ Praha 14, který podepsali zástupci občanských sdružení Prahy 14 (Kyjský občanský klub, Zdravé Kyje, Občanské sdružení Rožmberská, Občanské sdružení Jahodnice, 1. občanské sdružení Hloubětín a Za Hutě krásnější)
30.5.2005 - Listy Prahy 14 č. 6/2005 - Otevřená odpověď na otevřený dopis", ve kterém starosta Miroslav Froněk reaguje na zveřejněný "OTEVŘENÝ DOPIS" občanských sdružení Prahy 14.
30.5.2005 - Listy Prahy 14 č. 6/2005 - K článku Bilance od A do Ž Vladimír Hollan z 1. občanské sdružení Hloubětín
4.5.2005 - Listy Prahy 14 č. 5/2005 - Rekonstrukce Broumarské a doprava v Rožmberské - Ing. Vratislv Štěpař. Na závěr tohoto článku uvedli svá stanoviska k této problematice Ing. Bc. Dana Hetzlová (ředitel obvodního ředitelství MP Praha 14), Ing. Věra Joudová (vedoucí odboru výstavby a dopravy), Ing.Miroslav Froněk (starosta MČ Praha 14) a redakce Listů Prahy 14.
Články v tisku
30.5.2005 - Britské listy článek "Případ dvou domů v ulici Pod Vyšehradem v Praze - Podolí"
13. 5. 2005 - Hospodářské noviny se věnují černým stavbám - Blíže viz články:
   Postavit, otevřít a potom řešit pokutu
   Prodávej, než přijedou buldozery
   Philips vyrábí, sporům navzdory
   Kolaudace nebo stavba? Prostor pro korupci
   Střety s razítky
20. 8. 2004 - Na serveru Econnect vyšel článek "Kauza Slévačská: Občané versus radnice?".
Úřad městské části Praha 14
Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení
V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Další informace naleznete v sekci bezpečnost - krizové situace webu MČ Praha 14.
Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Plnírny Satalice, Český Plyn k.s.
Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování obsahuje stručný popis výrobní činnosti Plnírny Satalice, Český Plyn k.s. (stáčecí stanoviště železničních cisteren a autocisteren, dva kulové zásobníky na propan-Butan), vlastnosti nebezpečných látek v něm umístěných, rozsahu zóny havarijního plánování, způsob varování občanů a doporučeného chování, včetně postupů při první pomoci a další údaje.
Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Výrobně distribučního centra Praha-Kyje, Linde Gas a.s.
Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování obsahuje stručný popis výrobní činnosti Výrobně distribučního centra Praha-Kyje, Linde Gas a.s. (výroba acetylenu, plnění acetylenu, plnění technických plynů skladování tlakových lahví), vlastnosti nebezpečných látek v něm umístěných, rozsahu zóny havarijního plánování, způsob varování občanů a doporučeného chování, včetně postupů při první pomoci a další údaje.
Magistrát hlavního města Praha
USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 0037 ze dne 21.1.2003 k návrhu vyjádření hlavního města Prahy k zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "IKEA Praha 9 - Černý Most"
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 0037 ze dne 21. 1. 2003
Evropská unie
3.2.2005 - http://www.euroskop.cz Informace o Evropské ústavě, stručné znění ústavy, plné znění

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890