Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 27.5.2003

č. 323/RMČ/2003

vyjádření městské části Praha 14 k hmotovému řešení "Domu služeb čp.752 ul. Slévačská"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh na hmotové řešení "Domu služeb čp. 752 ul. Slévačská"

II. d o p o r u č u j e

návrh hmotového řešení zpracovaného sekcí Útvar rozvoje hl.m. - MHMP

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

sdělit vyjádření městské části Praha 14 k návrhu hmotového řešení Domu služeb čp.752, ul.Slévačská

T: 30.5.2003

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing.Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR