Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 19.8.2003

č. 466/RMČ/2003

k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení stavby "rekonstrukce objektu čp.752 ul. Slévačská na dům s využitím pro bytové účely"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

návrh dokumentace pro územní řízení stavby "rekonstrukce objektu čp.752 ul. Slévačská na dům s využitím pro bytové účely"

II. n e m á  n á m i t e k

k dokumentaci pro územní řízení stavby "rekonstrukce objektu čp.752 ul. Slévačská na dům pro bytové účely", kde první nadzemní podlaží je určeno pro parkování, druhé pro byty a kanceláře, tři a čtvrté podlaží pro byty

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

sdělit vyjádření městské části Praha 14 k "rekonstrukci objektu čp.752 ul. Slévačská" spol. LAMO, s.r.o., K.Čapka 2473, Teplice

T: 25.8.2003

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing.Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR, OV