Menu:
 O nás   Stanovy sdružení   Výbor KOK   Kontakt   kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Usnesení zastup.
 Zápisy z ání ZMČ
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí-
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh

Kauza Broumarská
17.4.2008 - Výběrové řízení na zřízení kašny u kostela
Rada městské části Praha 14 schválila usnesením č. 191/RMČ/2008 návrh na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu akce ke "Zřízení kašny na části pozemku parc. č. 3, k. ú. Kyje, při ul. Broumarská". Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výstavba kašny (v=2 m a O do 3 m) včetně elektro-instalace a cirkulačního systému vody, umístěné na dominantním veřejném prostranství historické části Kyjí. Předpokládané umístění kašny je v blízkosti mlatové cesty procházející pásem zeleně při komunikaci ul. Broumarská. Kašna by měla doplňovat panorama románské stavby z pískovcového řádkového zdiva kostela sv. Bartoloměje.
 6.4.2006 - Rekonstrukce Broumarské ulice
Návrh úprav parteru Krčínova nám. Rekonstrukce Broumarské ulice byly zahájena zbouráním školy a rozsáhlou diskuzí, jak bude vlastně výsledek rekonstrukce vypadat.

Návrh úprav parteru Krčínova náměstí


Výkres podle stavebního povolení Trasa Broumarské ulice bude po rekonstrukci, dle informace pana starosty, vedena podle dokumentace ke stavebnímu povolení.
Nad úpravami okolí kostela sv. Bartoloměje se, dle informace pana starosty, intenzivně jedná.

Stavební povolení
Jeden z návrhů úpravy řešení V srpnu 2005 byla zpracována „Urbanisticko-architektonická studie hodnocení variant řešení okolí kostela sv. Bartoloměje v Kyjích“, a to společností VHE a spol. architektonická kancelář s.r.o. Návrh úpravy řešení uvažoval s kruhovým objezdem, posunutím zastávky autobusů ke kostelu sv. Bartoloměje a s novým vjezdem i výjezdem do Unipu.

Blíže viz http://www.praha14.cz/info/doprava/broumar_rekon.html
 22.3.2006 - Historie Stavebního povolení pro rekonstrukci Broumarská ulice
Stavební povolení pro stavbu "Stavební úpravy komunikace Broumarská" bylo vydáno dne 29.5.2003, č.j. 3710/822/J OV/631/633/02/WEGA.
Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno již dne 23.6.1998 pod č.j. 129103/97/OUR/DI/Ku, následovalo pak rozhodnutí o prodloužení platnosti uvedeného rozhodnutí ze dne 26.6.2000 pod č.j. 124994/00/OUR/DI/Vod a potom následovala změna rozhodnutí o umístění stavby ze dne 30.8.2001 pod č.j. MHMP/127653/01/OUR/DI/Vod.
Stavební řízení bylo ukončeno vydáním tří samostatných stavebních povolení č.j. OV/1148/1153-1,2,3/01/ WEGA ze dne 15.11.2001, 11.12.2001 a 20.11.2001, proti kterým podali odvolání účastníci řízení Občanské sdružení Zdravé Kyje, jednotlivé fyzické osoby a Římskokatolická farnost sv. Bartoloměje.
Odbor dopravy MHMP jako místně a věcně příslušný odvolací správní orgán rozhodnutím č.j. MHMP 10751/ 2002/DOP-01/Fa ze dne 7.3.2002 výše uvedená rozhodnutí zrušil a vrátil Městské části Praha 14, úřadu městské části, odboru výstavby k novému projednání a rozhodnutí.
12.12.2002 bylo oznámeno pokračování stavebního řízení a 3.1.2003 proběhlo místní šetření. Dne 29.5.2003 bylo potom vydáno Stavební povolení pro stavbu "Stavební úpravy komunikace Broumarská" , č.j. 3710/822/J OV/631/633/02/WEGA.
 11.3.2006 - Listy Prahy 14 č.3/2005 - uzavření Broumarské ulice
V Listech Prahy 14 č.3/2005 byly otištěny informace o rekonstrukci Broumarské ulice (od 14.3.2006).
Výluka autobusové dopravy v Broumarské ulici
Upravené jízdní řády školních linek
Další podrobnosti na www.praha14.cz
 1.3.2006 - Rekonstrukce Broumarské ulice
Od 14.3.2006 bude od křižovatky s Rožmberskou ulicí až po přemostění Rokytky vyloučen na Broumarské ulici provoz z důvodu rekonstrukce. Rekonstrukce je rozdělena na dvě etapy od 1. 3. do 31. 8.2006 v úseku od přemostění Rokytky po ulici Lednickou (obsluha Starých Kyjí bude zajištěna po provizorní panelové vozovce) a od 1. 9.2006 do konce roku bude rekonstrukce probíhat ve zbylém úseku po Rožmberskou ulici. Objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu budou vedeny ulicemi Českobrodská, Průmyslová, Poděbradská a Chlumecká.
Autobus č. 181 bude jezdit po trase: …. Nový Hloubětín, Kbelská, V Chaloupkách, Za Horou, Spolská, Kyjský hřbitov, Jiráskova čtvrť, Pávovské náměstí, Za Horou, Českobrodská, Perlit, ……. Linkový jízdní řád autobusu č. 181 platný od: 14.3.2006 je na adrese: http://www.dpp.cz/jrportal/Down.aspx?f=/Obrazky/PDF/181/20060314/181_linka.pdf&m=0
Blíže viz také http://www.praha14.cz/info/doprava/broumar_rekon.html.
Viz také zajímavá diskuse na diskusním fóru www.praha14.cz - Rekonstrukce Broumarské ulice II. etapa.
4.5.2005 - Rekonstrukce Broumarské a doprava v Rožmberské
V Listech Prahy 14 č. 5/2005 byl otištěn článek Ing. Vratislava Štěpaře, CSc. člen zastupitelstva MČ Praha 14 za Sdružení nezávislých, ve kterém popisuje neutěšený stav dopravy v Rožmberské ulici, který se dále vyhrotil v souvislosti s probíhající rekonstrukcí Broumarské ulice. Jedná se zejména o nadměrnou zátěž projíždějícími vozidly ulicí v obytné zástavbě, nedodržování rychlosti, nedodržování ustanovení o zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t . Uzavření Broumarské ulice u hřbitova po dobu její rekonstrukce a odmontování zpomalovacích prahů tuto situaci pouze zhoršilo.
Na závěr tohoto článku uvedli svá stanoviska k této problematice Ing. Bc. Dana Hetzlová (ředitel obvodního ředitelství MP Praha 14), Ing. Věra Joudová (vedoucí odboru výstavby a dopravy), Ing.Miroslav Froněk (starosta MČ Praha 14) a redakce Listů Prahy 14.
Blíže viz článek uveřejněný v Listech Prahy 14 č. 5/2005.
 31.1.2005 - Úplné uzavření Broumarské ulice
V termínu od 1. února do 19. července dojde z důvodů rekonstrukce komunikace k úplnému uzavření Broumarské ulice v Kyjích. Objízdná trasa pro vozidla do tří tun a MHD je vedena: Českobrodská - Rožmberská - Broumarská v obou směrech. Stávající dva zpomalovací prahy v Rožmberské budou demontovány na základě pokynu dopravního inspektorátu Policie ČR, zakryty budou i svislé DZ.
Stávající jednosměrné vedení dopravy kvůli budování opěrné zdi zabraňující sesuvu podloží v úseku Broumarské nad kostelem potrvá do 19. května.
 13.1.2005 – Kruhový objezd u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích?
V souvislosti s rekonstrukcí Broumarské ulice vznikl nový návrh na vybudování křižovatky s kruhovým objezdem v těsném sousedství kostela. Je tedy kostel sv. Bartoloměje v Kyjích opět v ohrožení? Starší publikované články související s kostelem a připravovanou rekonstrukcí Broumarské ulice viz odkaz Broumarská.
 • Kostel a domy v ohrožení (Večerník Praha - 15.11.2001)
 • Broumarská ulice se bude rekonstruovat( Večerník Praha - 30.10.2001)
 • Obyvatelé Kyjí nesouhlasí se stavbou radiály (Pražské Slovo - 16.10.2001)
 • Výpadovka centrem obce proti vůli obyvatel (V Praze 20. 9. 2001 - Zdravé Kyje)
 • Děti Země se obávají, že rekonstrukce ohrozí kostel (Večerník Praha - 9.6.2001)
 • Úpravy silnice ohrožují kostel (MF 13.6.2001)

  Kostel a domy v ohrožení

  http://praha.mojenoviny.cz/z_regionu/V120011115010024.html

  Večerník Praha - 15.11.2001

  Proti opravě Broumarské ulice vystoupilo několik občanských sdružení

  Občanská sdružení nesouhlasí s rekonstrukcí Broumarské ulice v Praze 14. Jejich zástupci tvrdí, ze stavební úřad pochybil při řízení pro vydání stavebního povolení. Pokud je vydá, bude podle nich nezákonné. Úřad ale trvá na tom, že se chyby nedopustil.

  KYJE - Rekonstrukce a rozšíření Broumarské ulice v Praze 14 zajistí podle zástupců místní radnice lepší bezpečnost na zničené silnici - komunikaci druhé třídy. Její nynější povrch s výmoly však označení příliš neodpovídá. Za rekonstrukci zaplatí Technická správa komunikací více než 140 milionů korun. Proti opravám ale vystoupilo několik občanských sdružení. Jejich představitelé se domnívají, že stavební úřad Prahy 14 porušil zákon. "Stavební úřad stanovil lhůtu, v níž měl investor doplnit doklady. Šlo například o statické posouzení kostela svatého Bartoloměje a doklad o souhlasu vlastníka s bouráním nemovitosti. Investor ale požadované doklady nedodal. V takovém případě zákon přikazuje řízení zastavit nebo prodloužit lhůtu. To se však nestalo," prohlásil Ondřej Tošner ze sdružení Centrum pro podporu občanů Arnika. Vedoucí stavebního úřadu Věra Joudová oproti tomu tvrdí, že řízení zastavili a investor potřebné doklady doložil. "Doklady na statické posouzení kostela jsou zbytečné, protože budeme chtít pasport. To znamená, že než investor zahájí rekonstrukci, kostel prohlédne a změří praskliny. Pokud se jakákoliv prasklina zvětší, ihned zastaví práce a bude zkoumat, co se děje," uvedla Joudová. Stavební povolení úřad podle ní vydá buď ještě v tomto, nebo v příštím týdnu. Na základě vyjádření památkové inspekce ministerstva kultury požádal magistrátní odbor památkové péče Státní památkový ústav o zpracování návrhu ochranného pásma kostela. Dosud ale nedostal odpověď. "Od Státního památkového ústavu jsme nic neobdrželi a netuším, zda na tom pracují a kdy od nich můžeme očekávat nějaký smysluplný výstup," řekl Robert Hejčík z právního oddělení magistrátního odboru památkové péče. Kvůli opravě silnice se rovněž musí zbourat dva domy, které tvoří historické jádro starých Kyjí. Jde o budovy bývalé školy, jejichž vlastníkem je městská část. Místní zastupitelstvo již s demolicí souhlasilo, a to i přes odpor desítek místních obyvatel. O bourání druhé budovy s řemeslnými dílnami však zatím rozhodnuto není. Ta je majetkem státu, a proto souhlas spadá do kompetence ministerstva financí. "Řízení neskončilo, potřebujeme vyjádření stavebního úřadu a dalších institucí. Na základě toho se rozhodneme, zda budeme či nebudeme souhlasit s demolicí. Do zítřka bychom měli mít jasno," uvedla Vladimíra Říhová z tiskového odboru ministerstva financí.


  Broumarská ulice se bude rekonstruovat

  http://praha.mojenoviny.cz/z_regionu/V120011030000093.html

  Večerník Praha - 30.10.2001

  Dlouhodobý spor o rekonstrukci silnice procházející přes Kyje se chýlí ke konci. Ačkoli se obě strany úplně neshodly, radnice tvrdí, je Broumarská už rekonstrukci potřebuje. V okolí kostela sv. Bartoloměje budou při rekonstrukci probíhat také kontrolní měření, Jestli není tato památka ohrožena.

  ČERNÝ MOST - Praha 14 patří mezi části Prahy, které se rozvíjí velmi dynamicky. I přes snahu úřadu o kvalitní komunikaci a rozvoj ve prospěch obyvatel, existují problematické oblasti. "My jako obyvatelé Kyjí cítíme, že nás radnice odstrkuje do pozadí a našimi problémy se vůbec nezabývá," nechal se slyšet muž, který bydlí v těsném sousedství románského kostela, Právě kostel svatého Bartoloměje patří mezi nejvzácnější kulturní památky v celé čtvrti. "V jádru sporu samozřejmě kostel figuruje, protože provoz na Broumarské a jím způsobené vibrace podle sdružení Zdravé Kyje mohou narušit statiku vzácné památky," vysvětlil Jan Výborný, jeden z projektantů, kteří zpracovávají plány rekonstrukce,

  "Z našeho pohledu je rekonstrukce pozitivní právě kvůli snížení otřesů, ale velmi důležitá je také výstavba kanalizace, protože část Broumarské blízká rybníku je neustále podmáčená," doplnil architekt. Sporným bodem rekonstrukce zůstává také budova školy, která stojí v těsné blízkosti kostela. Podle úředníků je budova v havarijním stavu, a proto by bylo nejjednodušší ji zbourat. "Vzhledem ke stavu budovy, která nebyla v posledních letech moc využívaná, bychom ji rádi odstranili a na jejím místě vybudovali park, který by také otevřel pohled na kostel," uvedla vedoucí odboru výstavby Prahy 14 Věra Joudová.

  Tato varianta ale nevyhovuje aktivistům, kteří usilují o zachování školy. "Pokud to zbourají, budou muset strhnout i bývalý statek, který se Školou sousedí, jinak by v podstatě ničeho nedocílili," míní starší muž, který si nepřál uveřejnit jméno, Městská část nyní čeká na vyřízení formalit a plánuje měření v kostele, "Po dobu rekonstrukce budeme měřit označené praskliny ve zdech kostela, což by mělo ukázat, jestli rekonstrukce nebo jiné vibrace mohou památku narušit," vysvětlil architekt Jan Výborný.

  Obavy o kostel jsou podle jeho slov neopodstatněné, ale nelze je ani podceňovat. Praha 14 také nedávno zkolaudovala nové obytné budovy a plánuje další rozvoj nejen bytové, ale také obchodní výstavby.


  Obyvatelé Kyjí nesouhlasí se stavbou radiály

  http://praha.mojenoviny.cz/z_regionu/kyje1015.html

  Pražské Slovo - 16.10.2001

  PRAHA - Obyvatelé městské části Kyje protestují proti výstavbě radiály, která ohrozí životní prostředí, bezpečnost obyvatel, ale i vzácnou památku - kostel svatého Bartoloměje. Praha 14 již schválila prvotní kroky, přestože se proti projektu vyjádřili i památkáři.

  Občanské sdružení Zdravé Kyje nesouhlasí s rekonstrukcí a rozšířením Broumarské ulice. Ta by měla v budoucnu sloužit jako rychlostní silnice, která bude napojena na hypermarkety a obchodní areály na Černém Mostě. Kvůli rekonstrukci silnice se však musí zbourat dvě historické stavby. Jedná se o starou školu, kterou v posledních letech využívali podnikatelé ke skladování a budovu v níž ještě sídlí řemeslné dílny, které ale kvůli demolici již dostaly výpověď. "Sedmdesát obyvatel na zastupitelstvu nesouhlasilo s demolicí školy, která tvoří ochranný štít kostela před nárazy těžkých aut. Její hmotnost zároveň absorbuje vibrace projíždějících aut, která mohou narušit statiku kostela," řekla předsedkyně sdružení Zdravé Kyje Hana Pospíšilová.

  Přes nesouhlas obyvatel se zastupitelstvo Prahy 14 rozhodlo pro bourání. Pospíšilová uvedla, že zastupitelé se řádně neseznámili s projektem, který je navíc starý deset let a nesouhlasí s ním ani památkáři a dopravní inspektorát. "Broumarská ulice je zařazena do druhé třídy silnic a tomu musí odpovídat její parametry. Současný povrch s výmoly je špatný a při dešti se silnice stává nebezpečnou. Dále je tady nepřehledná zatáčka a nevyhovující křižovatka ulic Broumarská a Českobrodská," řekl místostarosta Prahy 14 Miroslav Skala. Dodal, že místní radnice dělá vše proto, aby se doprava omezila pouze na osobní auta. Tím ale zase vzniknou problémy v Českobrodské ulici. Již nyní projede kolem kostela přes sedmnáct tisíc aut denně, z toho více než tisíc má hmotnost vyšší než tři a půl tuny.

  "Památková inspekce ministerstva kultury vyjádřila obavu, že terénní úpravy v okolí kostela by se mohly negativně projevit v jeho stavebním organismu. Proto udělala několik návrhů a doporučení magistrátu, aby bylo minimalizováno poškození," uvedla mluvčí ministerstva kultury Dita Fuchsová. Na základě odvolání sdružení, požádal magistrátní odbor památkové péče Státní památkový ústav, aby zpracoval návrh ochranného pásma kostela.

  Broumarská ulice by se z nynějších šesti metrů měla rozšířit na osm až deset metrů. Celý úsek bude třeba vybagrovat a upravit na zátěž šedesáti tun. Tím se podle sdružení naruší silnice, která je z více než padesáti procent v neporušeném stavu. Proto se obyvatelé požádali o pomoc městského radního pro dopravu Martina Hejla.

  "Zachování těžké nákladní dopravy nad tři a půl tuny na Broumarské komunikaci není nezbytně nutné. Z hlediska dopravní obslužnosti zde, ale musí jezdit autobusy městské hromadné dopravy," uvedl Hejl.

  MONIKA FIBÍROVÁ


  Výpadovka centrem obce proti vůli obyvatel

  V Praze 20. 9. 2001

  Obyvatelé Kyjí chtějí veřejně protestovat proti zničení rázu obce na dlouhá desetiletí. Pro zasedání zastupitelstva Prahy 14 25. 9. 2001 ve 14.15 v Kulturním domě v Šimanovské ulici chystají transparenty se svými požadavky. Je to zatím poslední z řady kroků, které občané podnikli proti výstavbě výpadovky v jejich starobylé obci. Zastupitelstvo má rozhodnout o odstranění poslední překážky pro násilnou přestavbu páteřní silnice v Kyjích.

  Proti vůli místních obyvatel Rada zastupitelstva již rozhodla o zbourání staré školy, která stojí v cestě nové silnici. Škola se nachází v centru obce v těsné blízkosti historicky cenného kostela sv. Bartoloměje ze 13. století. Tím se doprava přesune ještě blíže k památkově chráněné stavbě. Památkáři dokonce nevylučují ani její další poškození.

  Broumarská ulice je pro společenský život v Kyjích nepostradatelná - je jedinou přístupovou cestou k místní škole, kostelu, poliklinice, hřbitovu, nákupnímu centru, metru a k místním úřadům. Intenzita dopravy na Broumarské nepochybně po rekonstrukci stoupne natolik, že ohrozí nejen zdraví obyvatel a zvířat obce, ale i bezpečnost chodců, zejména školáků a starších spoluobčanů. Již dnes je intenzita dopravy srovnatelná se středním provozem na dálnici.

  Obyvatelé uznávají nutnost opravy vozovky, který je již léta v desolátním stavu. Podle projektu, na jehož realizaci uvolnil pražský magistrát 140 milionů korun, je však Broumarská ulice zneužita jako sběrná komunikace pro mamutí sídliště Černý Most, které nemá vlastní napojení na Štěrboholskou radiálu.

  Původně tato komunikace sloužila především místním účelům. Sdružení Zdravé Kyje vyzývá sympatizující spoluobčany, aby se připojili svou účastí na jednání Zastupitelstva o osudu své obce.

  Příloha: požadavky sdružení Zdravé Kyje

  MUDr. Hana Pospíšilová
  tel.: 81 86 73 98
  Sdružení Zdravé Kyje
  Osická 538/26
  198 00 Praha 9

  Kyjští usilují o vlastní radnici

  MF 31.8. 2001

  http://praha.idnes.cz/praha.asp?r=praha&c=A010831_084112_praha_ton&l=1&t=A010831_084112_praha_ton&r2=praha

  K y j e - Referendum za osamostatnění Kyjí od městské části Praha 14 chtějí uspořádat členové občanského sdružení Zdravé Kyje. Oznámit myšlenku lidového hlasování měli aktivisté tohoto sdružení v zářijovém čísle místního radničního měsíčníku. Vedení úřadu jim to však znemožnilo.

  "Na konci června nám místostarosta Skala odsouhlasil dvě strany v zářijových Listech Prahy 14. Text jsme do uzávěrky odevzdali. Starosta nám ale oznámil, že vyjde až v dalším čísle zároveň i s reakcí radnice," uvedla Hana Pospíšilová ze Zdravých Kyjí. Starosta Miroslav Froněk měsíční zdržení odůvodňuje tím, že se přes prázdniny stala řada důležitějších věcí, které mají nyní přednost.

  V textu, který sdružení připravilo, je podle něj i řada polopravd a nepřesností. Slib, že dvoustrana vyjde v září, dal Kyjským podle starosty jeho zástupce Miroslav Skala, který k tomu vůbec nemá oprávnění. "Místostarosta Skala je ovšem nyní na dovolené," podotkl Froněk.

  Pro členy sdružení je odmítnutí publikovat v radničních listech další z řady reakcí, které dosvědčují, jak jsou Kyje úřadem městské části Praha 14 odstrkovány.

  Hlavním sporným bodem, který Zdravé Kyje popohnal k rozhodnutí uspořádat referendum, je podle Pospíšilové rekonstrukce Broumarské ulice. Podle původního plánu měla být tato ulice, jež vede centrem obce, rozšířena a napřímena. Kvůli protestům sdružení nyní úřad stavební řízení přerušil.

  "V Kyjích chybí chodníky, byla tu zrušena prodejna potravin a úřad ji neobnovil. Chce ale rozšířit komunikaci, kterou už teď projíždějí desítky nákladních aut za hodinu," tvrdí Pospíšilová. "To jen dosvědčuje, že Praha 14 chápe Kyje jako příjezdovou cestu na Černý Most nebo takovou šikovnou výpadovku," dodala.

  Starosta Froněk již před časem sdělil, že obnova Broumarské má především obnovit roky zchátralou silnici. Výhrady sdružení Zdravé Kyje jsou podle něj nesmyslné. "Nejvíc peněz z veřejného rozpočtu jde právě do Kyjí. Za posledních pět šest let jsme sem investovali skoro miliarda korun," uvedl Froněk. "Pokud se ale rozhodnou odtrhnout, bránit jim nebudu, je to jejich svobodná vůle," dodal starosta.

  Lidé ze Zdravých Kyjí nyní rozvažují další kroky. "V Listech Prahy 14 vyzveme všechny obyvatele, aby se k nám připojili. Nelze se přece smířit s tím, že bychom byli na Praze 14 stále ti opomíjení ," sdělila Pospíšilová. O tom, že by se ona sama zařadila mezi potenciální nové zastupitele Kyjí, však neuvažuje. "Já bych asi do politiky nešla," tvrdí Pospíšilová. Pokud by se Kyjští chtěli od Prahy 14 odtrhnout a vytvořit samostatnou městskou část na území Prahy, musel by se především změnit zákon o hlavním městě Praze. "Zákon hovoří jen o sloučení nebo připojení městských částí. Na odtržení nepamatuje," řekla vedoucí legislativního a právního odboru magistrátu Martina Děvěrová.

  Městští zastupitelé by tedy museli rozhodnout o změně statutu, který přesně vymezuje území všech dosavadních sedmapadesáti městských částí. Zda by podmínkou odtržení bylo místní referendum, není podle Děvěrové úplně jednoznačné. "Zákon o místním referendu nestanoví, že by se hlasování muselo konat, aleani to nevylučuje," tvrdí Děvěrová.

  Referendum by se pak mohlo pořádat v tom případě, že by jej svým podpisem podpořilo alespoň dvacet procent obyvatel celkem šesti tisícových Kyjí.

  MF DNES , Markéta Bělíková


  Děti Země se obávají, že rekonstrukce ohrozí kostel

  http://praha.mojenoviny.cz/z_regionu/V120010609000014.html

  Večerník Praha - 9.6.2001

  ČERNÝ MOST - Ekologické sdružení Děti Země se obává, že plánovaná rekonstrukce Broumarské ulice v Praze 9 může ohrozit blízký románský kostel svatého Bartoloměje.

  Zástupce sdružení Martin Skalský tvrdí, že ulicí bude projíždět více automobilů a vibrace by proto mohly porušit statiku památky.

  Děti Země podle něj požadují, aby v blízkosti kostela nesměly jezdit nákladní automobily a autobusy. "Připomínky jsme podali na stavební úřad Prahy 9, který o nich nyní bude rozhodovat," řekl Skalský.

  Broumarská ulice je podle tvrzení ekologických aktivistů dopravně přetížena už nyní. Skalský dodal, že hustý provoz je dán zejména blízkostí nákupních center na Černém Mostě. Při plánované opravě by měla být ulice podle sdružení rozšířena a napřímena.


  Úpravy silnice ohrožují kostel

  MF 13.6. 2001

  http://praha.idnes.cz/tiskni.asp?c=A010613_201348_praha_lin&r=praha

  K y j e - Budou se v příštích letech obyvatelé Kyjí chlubit památkově chráněným kostelem svatého Bartoloměje, nebo počtem projíždějících nákladních aut? Podle občanského sdružení Zdravé Kyje záleží jen na rozhodnutí stavebního úřadu, zda nyní povolí zamýšlenou rekonstrukci Broumarské ulice v Kyjích. "Rekonstrukci pokládám za projev kulturního barbarství, neboť kvůli rychlé komunikaci se má ubourat část historického centra Kyjí," prohlašuje Hana Pospíšilová ze sdružení Zdravá Kyje.

  "Projekt počítá například se zbořením části staré školy, a navíc ohrožuje i kostel svatého Bartoloměje," vypočítává argumenty Pospíšilová.

  Na bezprostřední ohrožení románského, památkově chráněného kostela z kvádříkového zdiva upozorňují památkáři, kteří se chtějí obrátit na památkovou inspekci ministerstva kultury.

  "Kostel bude trpět prašností a exhalacemi, jež přinese zhuštění dopravy v okolí. Především ale otřesy, které ve zdivu vytvářejí mikrotrhliny a makrotrhliny, vážně ohrožující samotnou statiku památky," tvrdí Ladislav Valtr ze Státního památkového ústavu hlavního města Prahy.

  Ve svém vyjádření z května proto ústav požaduje zcela vyloučit z okolí kostela autobusovou, a hlavně nákladní dopravu. Připomínky památkářů a občanského sdružení nyní posuzuje stavební úřad Městské části Praha 14. Podle referenta Antonína Wegreckiho bude úřad požadovat po investorovi doplnění dokumentace, a to zejména chybějící hlukové studie, studie vibrací a emisí.

  Wegrecki však poukazuje na alarmující stav Broumarské ulice:

  "Nechci protesty zlehčovat, ale připadá mi to, jako kdybych měl úplně roztrhaný kabát, který se už nedá nosit, a někdo mi říkal: Ne, choďte raději v roztrhaném," dodává.

  Památkáři se však brání: "Rekonstrukce nám nevadí, kdyby šlo jen o ni, neřekneme ani slovo. Tady se však jedná o rozšíření a napřímení stávající silnice," zdůrazňuje Valtr.

  Nezbytnost opravy schvaluje starosta čtrnácté městské části Miroslav Froněk, zároveň však uznává jistou míru necitlivosti předkládaného projektu vůči okolí. "Na jednu stranu silnici opravit musíme, na druhou stranu se mi ale zdá, že projekt opravdu příliš nerespektuje ani urbanismus, ani okolní památky," připouští.

  Obyvatelé Kyjí, kteří kvůli přestavbě Broumarské vytvořili občanské sdružení, se rovněž obávají zvýšeného počtu kamionů, které budou po opravené komunikaci projíždět přímo centrem obce.

  "Ve všední den jsem za půl hodinu mezi osmou a devátou ráno na Broumarské napočítala přes sedm set vozů. Přitom jde o obytnou část obce, děti tu chodí do školy i na hřiště," vyjadřuje své obavy Hana Pospíšilová ze sdružení Zdravé Kyje. Po zamýšlené opravě se podle ní Broumarská stane novou výpadovkou.

  "Protesty sdružení chápu," říká starosta Froněk. "Na stavbu Vysočanské radiály dalších sedm nebo osm let ale čekat nemůžeme," dodává.

  MF DNES , Markéta Bělíková

 • © Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890