Rekonstrukce domu služeb Lehovec (Slévačská 752)
Katastrální snímek
Nejbližší sousední rodinný domek je ve vzdálenosti 10 m, další ve vzdálenosti 20 m od objektu.
katastr.gif

Katastrální snímek

Nejbližší sousední rodinný domek je ve vzdálenosti 10 m, další ve vzdálenosti 20 m od objektu.


Celkový pohled na rekonstrukci
Navrhovaná stavba má nevhodné architektonické řešení a urbanistické začlenění do již urbanizovaného krajinného rázu.
rekonstrukce-lehovec.jpg

Celkový pohled na "rekonstrukci"

Navrhovaná stavba má nevhodné architektonické řešení a urbanistické začlenění do již urbanizovaného krajinného rázu.


Letecký snímek
Půdorys 84 m x 34 m již v současné době neodpovídá okolní nízkopodlažní zástavbě rodinných domků.
let_snimek.jpg

Letecký snímek

Půdorys 84 m x 34 m již v současné době neodpovídá okolní nízkopodlažní zástavbě rodinných domků.


Pohled z Metujské ulice
Další dvě patra nástavby, nadměrná velikost stavby, znehodnocení tržní ceny pozemků a nemovitostí v okolí.
lehovec_1.jpg

Pohled z Metujské ulice

Další dvě patra nástavby, nadměrná velikost stavby, znehodnocení tržní ceny pozemků a nemovitostí v okolí.


Pohled z Hůrské ulice
Další dvě patra nástavby se střechou, celková výška 20 m. Jak příjemné bude žít pod panelákem!?
lehovec_2.jpg

Pohled z Hůrské ulice

Dvě patra nástavby se střechou, celková výška 20 m. Jak příjemné bude žít pod panelákem!?


Pohled z Hůrské ulice
Narušená statika rodinných domků se stavbou dále zhorší a může dojít k havárii.
lehovec_4.jpg

Pohled z Hůrské ulice

Narušená statika rodinných domků se stavbou dále zhorší a může dojít k havárii.


Pohled ze Slévačské ulice
Dvě patra nástavby naruší výrazně dosavadní prostorové vztahy. Co na to obyvatelé bytů v Kukelské ulici?
lehovec_8.jpg

Pohled ze Slévačské ulice

Dvě patra nástavby naruší výrazně dosavadní prostorové vztahy. Co na to obyvatelé bytů v Kukelské ulici?


Pohled směr jih-sever
Z jednopatrového objektu rekonstrukcí vznikne čtyřpodlažní objekt narušující současné stabilizované území.
pohled_j-s_1.JPG

Pohled směr jih-sever

Z jednopatrového objektu rekonstrukcí vznikne čtyřpodlažní objekt narušující současné stabilizované území.


Pohled směr jih-sever
78 bytů, 3 kanceláře a odpovídající počet stání pro automobily v přízemí objektu. Parkoviště otevřené směrem k zástavbě bytů a rodinných domků (exhalace a hluk naruší životní prostředí).
pohled_j-s_2.JPG

Pohled směr jih-sever

78 bytů, 3 kanceláře a odpovídající počet stání pro automobily v přízemí objektu. Parkoviště otevřené směrem k zástavbě bytů a rodinných domků (exhalace a hluk naruší životní prostředí).


Pohled směr jih-sever
Půdorys 84 m x 34 m a výška 20 m (nástavba dvou podlaží) zásadně změní život občanů pod touto krabicí.
pohled_j-s_3.JPG

Pohled směr jih-sever

Půdorys 84 m x 34 m a výška 20 m (nástavba dvou podlaží) zásadně změní život občanů pod touto krabicí.


Pohled směr východ-západ
34 metrů šířky, to nemá žádný panelák v celé Praze! Zastavěná terasa 1. patra současného objektu a nástavba dalších dvou pater zcela popírá charakter místní zástavby. Oblouková střecha se nevyskytuje široko daleko (kromě nástavby PENNY MARKETU v Hloubětíně, kde došlo k pochybení ohledně stavebního rozhodnutí).
pohled_v-z.JPG

Pohled směr východ-západ

34 metrů šířky, to nemá žádný panelák v celé Praze! Zastavěná terasa 1. patra současného objektu a nástavba dalších dvou pater zcela popírá charakter místní zástavby. Oblouková střecha se nevyskytuje široko daleko (kromě nástavby PENNY MARKETU v Hloubětíně, kde došlo k pochybení ohledně stavebního rozhodnutí).


Celkový pohled na rekonstrukci
Předimenzovaný objekt narušuje svou hmotou urbanizovaný ráz krajiny a maximalizuje pouze zisk investora bez ohledu na oprávněné zájmy současných obyvatel.
rekonstrukce-lehovec.jpg

Celkový pohled na "rekonstrukci"

Předimenzovaný objekt narušuje svou hmotou urbanizovaný ráz krajiny a maximalizuje pouze zisk investora bez ohledu na oprávněné zájmy současných obyvatel.


Pohled na ze Slévačské ulice k podjezdu
Rekonstrukce s 76 bytovými jednotkami výrazně zvyšuje podíl bydlení v dané oblasti.
lehovec_13.jpg

Pohled na ze Slévačské ulice k podjezdu

Rekonstrukce s 76 bytovými jednotkami výrazně zvyšuje podíl bydlení v dané oblasti. Zvýšením objektu o dvě nadzemní podlaží dojde ke snížení oslunění a zastínění, ve smyslu hygienických požadavků, bytů v Kukelské ulici.
Jihovýchodní roh na začátku Hůrské ulice
V rozporu s požadavkem vyhlášky č. 26/1999 Sb. část první čl. 42 jsou předsazené části stavby a lodžie budoucích bytů umístěny přímo nad vozovkou.
lehovec_15.jpg

Jihovýchodní roh na začátku Hůrské ulice

V rozporu s požadavkem vyhlášky č. 26/1999 Sb. část první čl. 42 jsou předsazené části stavby a lodžie budoucích bytů umístěny přímo nad vozovkou. Parkoviště umístěné v 1. nadzemním podlaží je otevřené směrem k zástavbě bytů a rodinných domků (exhalace a hluk naruší životní prostředí). U jižní stěny v Hůrské ulici je plánováno šikmé parkování pro 23 vozidel, které ještě více nebezpečně zúží průjezd v tomto místě Hůrské ulice.
Pohled z Hůrské ulice směrem k zástavbě rodinných domků
Vzájemné odstupy staveb nerespektují požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, bezpečnosti.
lehovec_28.jpg

Pohled z Hůrské ulice směrem k zástavbě rodinných domků

Vzájemné odstupy staveb nerespektují požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, bezpečnosti. Navrhovanou rekonstrukcí je výrazně překročena charakteristická výšková hladina, která je dána převládající výškou hřebenů střech či atik rovných střech v zástavbě rodinných domků se kterými těsně sousedí.
Pohled od kostela
Narušení současného, již urbanizovaného krajinného rázu a harmonických prostorových vztahů.
lehovec_24.jpg

Pohled od kostela

Výstavbou dojde k narušení současného, již urbanizovaného krajinného rázu a harmonických prostorových vztahů.

Navrhovaná stavba svým umístěním a mírou zastavění pozemku neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a ve všech aspektech výrazně zasahuje do současného krajinného rázu na Praze 14 a takto je i negativně vnímána. Současná stavba je, zejména v dálkových pohledech, umístěna mezi zástavbu rodinných domků a má stejnou výškovou hladinu s okolní zástavbou. Je potřebné pro zachování faktorů pohody zachovat stávající charakter zástavby vilové čtvrti. Celková plocha stavby (obrys 83,25 x 33 m) je v absolutním nepoměru s nejliššími stavbami a rozměry pozemků.