Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge
27.1.2009 - Stavební povolení - Golf Resort Black Bridge, 1.etapa část B
Odbor výstavby a dopravy Úřad m.č. Praha 14 zveřejnil na úřední desce rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu "Golf Resort Black Bridge, 1.etapa část B", které zahrnuje stezku pro pěší, hřišťové cesty a golfové hřiště.
12.12.2008 - Zahájeno stavební řízení na stavbu "Golf Resort Black Bridge"
Na Úřední desce Městské části Praha 14 bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "Golf Resort Black Bridge", Praha 9 - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most - 1.etapa, část B na pozemku parc. č. 1435/4, 1435/2,1435/6 v katastrálním území Dolní Počernice, parc. č. 4458/12,4458/48,4458/49,4458/50,4458/7,4458/56 v katastrálním území Horní Počernice. Zároveň proběhne 15.1.2009 projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě (schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 207).
 15.7.2008 - Závěr EIA k záměru "Výstavba golfového hřiště Praha - Klánovice"
Na základě zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí dospělo k závěru, že záměr "Výstavba golfového hřiště Praha - Klánovice" má významný vliv na životní prostředí a s ohledem na jeho velikost bude dále posuzován podle zákona 100/2001 Sb. Kromě mnoha nesouhlasných podání přijatých, v průběhu zjišťovacího řízení, v tištěné podobě přijalo Ministerstvo životního prostředí také elektronická podání prostřednictvím elektronické pošty. Elektronických podání bylo cca 1430 z velké většiny obsahovaly nesouhlas.
Blíže viz informace o záměru, text oznámení záměru, vyhodnocení na Naturu 2000, informace o oznámení záměru a závěry zjišťovacího řízení.
 30.6.2008 - Stavební povolení ke stavbě vodních děl,která budou vybudovaná v rámci stavby - golfové hřiště Golf Resort Black Bridge, Praha 9
Na úřední desce P14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy rozhodnutí o vydání stavebního ke stavbě vodních děl splašková kanalizace, chemická čistírna, odlučovač tuků, vodovodní řad pro veřejnou potřebu, areálový vodovodní řad, areálový užitkový vodovod, zavlažovací systém hřiště, meliorační kanál, Dolní rybník, výtoková vodní plocha užitkového vodovodu - jezírko, areálová dešťová kanalizační stoka, výústní objekty na melioračním kanále, odlučovač ropných látek, drenážní systém, podzemní akumulační nádrž, výtlačné potrubí, které budou vybudované v rámci stavby "18-ti jamkové golfové hřiště "GOLF RESORT BLACK BRIDGE", k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, 1.etapa, část -A, městská část Praha 14, Praha 9".
16.06.2008 - Magistrát stavbě golfového hřiště nezabrání
Radní neschválili změnu v územním plánu. Obyvatelé Klánovic poslali otevřený dopis předsedovi Senátu. Stromy, nebo golfový green? O tom, co v Klánovickém lese nakonec bude, teď rozhodují úřady. Magistrát, který by mohl změnou územního plánu celou akci zarazit, ovšem dává ruce pryč. Golfové hřiště na území lesa v Klánovicích je stále blíže realitě. Vlastník pozemků, společnost Lesy České republiky (LČR), podepsal s investorskou firmou Forest Golf Resort Praha smlouvu o smlouvě budoucí, která stanovuje nájemní podmínky. Nic tedy nestojí v cestě tomu, aby společnost požádala o územní rozhodnutí. Blíže viz článek Pražský deník 16.6.2008.
12.06.2008 - Klánovický les je znovu v ohrožení
Protesty místních lidí byly zřejmě marné. Ač to před časem vypadalo docela jinak, část Klánovického lesa bude pravděpodobně přeci jen muset ustoupit golfovému hřišti. Společnost Lesy České republiky (LČR) totiž podepsala smlouvu o smlouvě budoucí na pronájem pozemků v Klánovicích s firmou Forest Golf Resort Praha. Blíže viz článek Pražský deník 12.6.2008.
12.06.2008 - Naléhavá prosba signatářům Petice za zachování Klánovického lesa!
Na serveru EIA byl zveřejněn záměr "Výstavba golfového hřiště Praha Klánovice". Újezdský STROM - Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy a okolí - se obrací na signatáře petice na záchranu Klánovického lesa a širokou veřejnost o pomoc. Blíže viz www.ujezdskystrom.info a odkaz.
6.5.2008 - Stavební povolení pro Golf Resort Black Bridge
Na úřední desce P14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o vydání stavebního povolení na stavbu "Golf Resort Black Bridge", Praha 9 - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most - 1.etapa, část A. Jedná se výstavbu nadzemních objektů "Klub", "Hospodářské zázemí", 10 budov "Bungalov", 2 budovy "Byty", "Čerpací stanice závlah", inženýrských sítí a golfové hřiště.
26.3.2008 - Zahájení stavebního řízení vodního díla GOLF RESORT BLACK BRIDGE
Na úřední desce P14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání stavby vodní dílo: 18-ti jamkové golfové hřiště "GOLF RESORT BLACK BRIDGE", k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, 1.etapa, část -A. Jedná se výstavbu kanalizace, vodovodu, užitkového vodovodu a zavlažovacího systému, drenážního systému, podzemní akumulační nádrže a malých vodních ploch a toků (meliorační kanál, dolní rybník, jezírko).
18.3.2008 - Zahájeno stavebního řízení-Golf Resort Black Bridge - 1.etapa, část A
Na úřední desce ÚMČ Prahy 14 bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení-Golf Resort Black Bridge - 1.etapa, část A. Společnost Golf Resort Černý Most a.s., Na Chvalce 2407, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, kterého zastupuje Ing. Pavel Švehla, Na Chvalce 2407, 193 00 Praha - Horní Počernice (dále jen "stavebník") dne 13.2.2008 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: "Golf Resort Black Bridge", Praha 9 - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most - 1.etapa, část A. Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 1438/1, 1443, 1445, 1638, 1440, 1639/1, 1637, 1439/1, 1439/6, 1435/3, 1439/2, 1606, 1442/1, 1442/4, 1518/1 v katastrálním území Dolní Počernice, parc. č. 4455/35, 4455/77, 4455/78, 4455/79, 4455/5, 4455/6, p. p. k. 427, 424, 425 v katastrálním území Horní Počernice. Projednání žádosti a ústní jednání spojené s ohledáním na místě bylo stanoveno na den 3. dubna 2008 (čtvrtek) v 10.00 hodin č. dv.207.
 6.9.2007 - Stovky lidí protestovaly proti golfu v Klánovickém lese
Odpůrci výstavby golfového hřiště v Klánovickém lese 6.9.2007 v podvečer protestovali před pražským magistrátem na Mariánském náměstí. Dvouhodinové demonstrace se zúčastnilo zhruba pět stovek lidí. Přinesli motorové pily, bubny, píšťalky a transparenty. Blíže viz celý článek.
 6.9.2007 - Demonstrace za klánovický les přilákala stovky lidí
Občanům se nelíbí, že by patnáct hektarů zeleně padlo kvůli golfu. Blíže viz celý článek.
 21.8.2007 - Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge - zamítnutí odvolání
Odbor stavební MHMP na úřední desce zveřejnil rozhodnutí o odvolání občanského sdružení Kyjský občanský klub ve věci rozhodnutí o umístění stavby "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge", k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most, Praha 14 a Praha 20 a odvolání zamítnul a rozhodnutí č.j. OVD/3425/06/MILD ze dne 4.6.2007 potvrdil.
 6.8.2007 - Potíže má také golf na Černém mostě
Černý Most, Horní Počernice/ Kritika výstavby golfových hřišť se v Praze netýká jen Klánovic. Námitky předložilo sdružení Kyjský občanský klub také ke hřišti, které by mělo vzniknout na rozhraní Černého Mostu a Horních Počernic. "Nemáme nic proti výstavbě golfového hřišti, problém je se skládkou, se kterou je počítáno při modulaci terénu hřiště," uvedl předseda Kyjského občanského klubu Jirí Kramář. Podle něj při navážení odpadku hrozí, že bude na místo navezen i odpad.
"Ze záměru investora vyplývá, že na dovoz odpadu bude dohlížet jen jeden člověk," dodal Kramář. Podle něj mel být nejdříve odpad navezen a sanován, poté mohlo začít budování hřiště. "Nyní je ale vznik skládky spojen s výstavbou hřiště," uvedl Kramář. Na výstavbu golfového hřiště už existuje územní rozhodnutí, proti kterému se Kyjský občanský klub odvolal. Snaha kyjského občanského sdružení však zdaleka nevyvolala takovou odezvu u politiků a veřejnosti jako Klánovice. Podle Evy Tylové ze Strany zelených jde v Klánovicích o největší pražskou "kauzu" spojenou s výstavbou golfového hřiště, na kterou si vzpomíná.
Zdroj: Pražský deník, 6.8.2007, rubrika: Z metropole – Téma deníku, strana: 3, autor: (hav)
 6.8.2007 - Odpůrci golfového hřiště v Klánovicích uspořádali happening
Odpůrci záměru vystavět v Klánovickém lese na okraji Prahy golfové hřiště se 4.8.2007 sešli v Klánovicích na happeningu, jímž chtěli opětovně vyjádřit nesouhlas s plánem vykácet 16 hektarů lesa kvůli golfu. Během šesti hodin trvání akce se na ní podle pořadatelů vystřídaly asi tři stovky lidí. Odpůrci výstavby hřiště plánují další demonstraci na pondělí 6. září v 17:00 před budovou pražského magistrátu, kde chtějí pro své záměry získat také podporu primátora Pavla Béma (ODS).
Další články týkající se happeningu uspořádaného v Klánovicích naleznete zde.
 23.7.2007 - Klánovice: chceme les, ne golf
Klánovický les, největší souvislá lesní plocha v Praze, je ohrožen kácením. Za tímto plánem stojí projekt skupiny podnikatelů, kteří na jeho místě hodlají vybudovat golfové hřiště. Na záchranu lesa uspořádala skupina mládeže nazvaná Klánovický soul happening, který vtipnou formou seznámil přítomné občany s vývojem situace. Akce se zúčastnilo více jak 200 osob.
Dne 19. 7. 2007 se v přeplněném sálu Kulturního centra Beseda uskutečnilo setkání, na kterém promluvili starosta městské části Praha-Klánovice Ladislav Hrabal, zastupitelka hl. m. Prahy Eva Tylová, pracovník České inspekce životního prostředí Karel Kerouš a předseda klánovické kulturní komise Giuseppe Maiello. Večer uváděl moderátor TV Nova Karel Voříšek.
Blíže viz http://praha.zeleni.cz/5373/clanek/klanovice-chceme-les-ne-golf/
 4.7.2007 - Golf versus Klánovice
Soukromý investor chce v Klánovicích postavit golfové hřiště a potřebuje vykácet část lesa. Proti tomu je velká část místních. Blíže viz článek v Regionální mutaci Praha - MF DNES zveřejněný dne 4.7.2007.
 22.6.2007 - Výzva-vyjádření k odvolání-Golf Resort Černý Most a.s.
Na úřední desce ÚMČ Praha 14 byla zveřejněna výzva-vyjádření k podanému odvolání občanského sdružení Kyjský občanský klub ve věci "GOLF RESORT BLACK BRIDGE, Praha 9 - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice". Úřad MČ Praha 14 tak vyrozumívá účastníky řízení o podaném odvolání, které je k nahlédnutí na ÚMČ Praha 14, odboru výstavby a dopravy, kancelář č. 310 a současně účastníky řízení vyzývá aby se k němu vyjádřili ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení této výzvy.
 4.6.2007 - Územní rozhodnutí - Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge
Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy územní rozhodnutí - Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge. Podané připomínky a námitky Kyjského občanského klubu byly OVD zamítnuty.
 28.5.2007 - Územní řízení - Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge
Dne 28.5.2007 proběhlo místní šetření k návrhu na vydání územního rozhodnutí pro stavbu "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge". Kyjský občanský klub nesouhlasí se zásadní modelací terénu, která má být realizována navezením 547.000 m3 materiálu (odpadu) z nejrůznějších výkopů, použitím výkopku z inženýrských sítí 25.000 m3, použití výkopů rybníků 30.000 m3 a použití skrývky ornice použité k modelaci 225.000 (celý přesun hmot pro tvarování terénu je v kubatuře 827.000 m3) a není v souladu s krajinným rázem okolní krajiny. Z hlediska rozsahu umisťované stavby a rozsahu ukládání dovážené zeminy (odpadu) se jedná v podstatě o skládku, která je následně rekultivována na golfové hřiště. Areál golfového hřiště zasahuje do ochranného pásma lesa a přírodní památky Xaverovský háj, která je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Blíže viz připomínky a námitky, které podalo Občanské sdružení KOK k navrhované stavbě.
 25.4.2007 - Pokračování územního řízení - Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge
Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k ústnímu jednání k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge", Praha - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most - 1.etapa na území m.č. Praha 14, m.č. Praha 20 v oblasti ohraničené ulicí Národních Hrdinů, Východní spojkou a potokem Chvalka.
Ústní jednání proběhne 28.5. 2007 (pondělí) v 10:00 hodin schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 207. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, úřední dny: Po a St: 7.30 - 18.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě).
 12.4.2007 - Rozhodnuto o odvolání KOK - "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge"
Ministerstvo životního prostředí vydalo rozhodnutí o odvolání občanského sdružení Kyjský občanský klub proti rozhodnutí Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ve věci "GOLF RESORT BLACK BRIDGE, Praha 9 - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice".
 30.1.2007 - Přerušení územního řízení "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge"
Dne 31.1.2007 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 na úřední desce rozhodnutí o přerušení územního řízení "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge", Praha - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most - 1.etapa, a výzvu k předložení pravomocného rozhodnutí dotčeného správního úřadu dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
 30.1.2007 - Územní řízení "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge"
Dne 30.1.2007 proběhlo ústní jednání k územnímu řízení "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge", Praha - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most. Vzhledem k tomu, že nebylo dosud vydáno platné rozhodnutí odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy se souhlasem ke stavební činnosti v ochranném pásmu zvláště chráněného území - přírodní památky Xaverovský háj, závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků - vodních toků Chvalky, Svépravického potoka a bezejmenné vodoteče a souhlasem k umístění stavby do přírodního parku Klánovice - Čihadla, bylo územní řízení Odborem výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 přerušeno.
 25.1.2007 - Klánovice bojují za les
Klánovický les má být částečně pokácen. Je největší lesním porostem v metropoli. Část největší lesní plochy v hlavním městě hrozí zničit golfové hřiště. Proti jsou místní obyvatelé i radnice Klánovic. Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo, záměr však existuje a obavy místních obyvatel jsou založeny na reálném podkladě. Nezvratný ekologický zásah do lesní struktury a zároveň zničení části ojedinělé rekreační oblasti. Tak vidí záměr soukromé společnosti Forest Golf Resort Praha na vybudování mezinárodního osmnáctijamkového golfového hřiště v Klánovickém lese většina místních lidí i klánovická radnice.
Blíže viz článek http://praha14.zeleni.cz/533/0/533/3752/clanek-region/klanovice-bojuji-za-les/
 15.1.2007 - Odvolání KOK - "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge"
Kyjský občanský klub se seznámil s vydaným rozhodnutím a souhlasem ke stavební činnosti v ochranném pásmu zvláště chráněného území - přírodní památky Xaverovský háj, zásahem do významných krajinných prvků - vodních toků Chvalky, Svépravického potoka a k umístění stavby záměru"Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge" do přírodního parku Klánovice - Čihadla, záměru "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge" a podal k tomuto rozhodnutí odvolání.
 3.1.2007 - Vydáno rozhodnutí a souhlas "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge"
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydal rozhodnutí v němž uděluje souhlas ke stavební činnosti podle výše uvedené projektové dokumentace v ochranném pásmu zvláště chráněného území - přírodní památky Xaverovský háj, závazné stanovisko, kterým souhlasí se zásahem do významných krajinných prvků - vodních toků Chvalky, Svépravického potoka a bezejmenné vodoteče a uděluje souhlas k umístění stavby záměru"Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge" do přírodního parku Klánovice - Čihadla.
 3.1.2007 - Zahájení územního řízení "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge"
Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánku k ústnímu jednání - "Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge", Praha - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most. Ústní jednání proběhne 30.1.2007 v 10:00 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 207.
 5.12.2006 - změna navrhované stavby "GOLF RESORT BLACK BRIDGE - Dolní Počernice
Proběhla změna navrhované stavby - rozdělení stavby na dvě etapy: Do první etapy jsou zahrnuty plochy, které jsou v souladu s územním plánem. Do II. etapy byly odděleny části hřiště umístěné na pozemcích, u kterých v současné době probíhá změna územního plánu a hřiště zde bude realizováno až po schválení změny územního plánu. Jedná se hlavně o cvičné odpaliště v jihovýchodní části areálu. Do projektu byla zahrnuta také informace, že areál nebude oplocen a od sídliště Černý Most byla navržena cesta ke golfovému klubu.
 13. 12. 2006 - Vyjádření k dokumentaci pro záměr "GOLF RESORT BLACK BRIDGE - Dolní Počernice"
Kyjský občanský klub se seznámil dne 9. 11. 2006 s dokumentací k pro záměr "GOLF RESORT BLACK BRIDGE, Praha 9 - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice" zpracovanou jako podklad pro rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu a podal připomínky.
Areál golfového hřiště GOLF RESORT BLACK BRIDGE bude realizován na celkové ploše cca 75,06 ha v prostoru jižně od sídliště Černý Most - s ohraničením rybníkem Martiňákem (Čeňkem), potokem Chvalka, nájezdem na Pražský okruh (R1) od obchodního střediska IKEA a výběžkem Xaverovského háje. V rámci záměru vybudovat golfové hřiště je přímo v přírodním parku Klánovice-Čihadla navrženo vybudování 18-ti jamkové veřejné hřiště s tréninkovou plochou pro nácvik hry. Výstavba hřiště znamená vybudování technicky náročného hřiště s množstvím překážek včetně pískových bunkrů, dynamickým modelováním terénu a vznikne zde také 5 vodních ploch. V areálu bude 10 budov bungalovů s 2 apartmány 2+kk, každý s garáží (s kapacitou 40 ubytovaných), 2 budovy zázemí se 4 byty 2+kk pro zaměstnance, každý s garáží a golfový klub spolu s hospodářským zázemím klubu.
Do lokality navrženého golfového hřiště bude nutné, dle předložené dokumentace, dopravit cca 1600000 t stavebních hmot v období cca 400 dní. Denně bude proto nutné přepravit okolo 4000 t stavebních hmot. Při použití nákladních automobilů typu SCANIA o přepravním množství 18 t pak bude denně vjíždět a vyjíždět do lokality stavby cca 225 nákladních automobilů. Celkově bude na toto množství potřeba cca 888889 automobilů. V lokalitě hřiště bude provedena zcela zásadní modelace terénu, která není v souladu s krajinným rázem okolní krajiny (vyvýšeniny, pískové bunkry a umělá jezírka). Stavba také zasahuje do ochranného pásma chráněného území Xaverovský háj a dotýká se přírodního parku Klánovice-Čihadla a chráněného území V Pískovně.
K návrhu této stavby podal KOK námitky a připomínky.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890