Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Likvidace odpadu ze zeleně
Tento projekt je realizován s finančním přispěním Hlavního města Praha.
 23.11.2005 - Vyhodnocení sběru rostlinného BIODPADU
Dne 19.11.2005 pořádalo občanské sdružení Kyjský občanský klub již potřetí likvidaci BIOodpadu pro obyvatele čtvrti Kyje nad rybníkem a starý Lehovec. Tento projekt je uskutečněn s finančním přispěním Hlavního města Praha.

Do poštovních schránek občanů v této čtvrti byly umístěny opět informační letáky a na základě ohlášení množství bioodpadu v sobotu 19.11.2005 objížděly jednotlivé adresy občanů dvě Avie a prováděly sběr bioodpadu (větve ze stromů, keře, listí apod.) ze zahrad našich spoluobčanů. Do kompostárny v Malešicích byly odvezeny čtyři nákladní Avie bioodpadu od 27 občanů. Celou akci provedla společnost Údržba zeleně v Černičné ulici.
Touto poslední akcí Kyjský občanský klub ukončil plnění projektu s finanční podporou Hlavního města Praha. Do konce roku 2005 bude provedeno celkové vyhodnocení a ukončení tohoto projektu dle podmínek grantu.
 4.11.2005 - Sběr rostlinného BIODPADU
Dne 19. listopadu 2005 pořádá občanské sdružení Kyjský Občanský Klub již potřetí sběr, svoz a likvidaci odpadu z Vašich zahrad. Tento projekt je realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy.
Časový harmonogram: zahájení bude v sobotu 19. listopadu 2005 od 8:00 hodin v Černičné ulici a vůz bude postupovat dle nahlášených požadavků ulicemi Želivskou, Sklenskou, … až do horní části čtvrtě Kyje nad rybníkem. Potom zajede mobilní sběr také do ulic starého Lehovce.
Z hlediska organizace odvozu je nutné znát přibližné množství odváženého bioodpadu. V případě Vašeho zájmu odevzdejte vyplněný lístek (do 16. 11. 2005) umístěný v dolní části letáku na adresu Milan Bílý Vranovská 438/9. V případě velkého zájmu a neuspokojení všech zájemců s Vámi domluvíme náhradní termín odvozu. Ohlášení množství bioodpadu je možno provést také pomocí elektronického formuláře zaslaného na naši mailovou adresu.

Nákladní vůz na bioodpad je určen pouze na rostlinný odpad (dřeviny, listí, travní odpad apod.) prosté od PVC, papíru, látek apod. Listí a travní odpad a přinesené větve ze stromů či keřů budou vysypány do přistaveného nákladního vozu.
Sběr rostlinného bioodpadu není určen na odpad z provozu domácností, dřevěný nábytek a chemicky ošetřované dřevo a podnikatelským subjektům.
Sebraný bioodpadu bude ekologicky likvidován kompostováním v kompostárně Praha 10 - Malešice, Dřevčická ul., p. č. 803/25. Tato kompostárna byla vybudována v roce 2004 odborem infrastruktury města Magistrátu hl. m. Prahy a je určena pro odkládání odpadu z údržby zeleně (pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území města bezplatně). Provozní doba je pondělí až pátek: od 8:30 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:30 do 15:00 hodin.

Blíže viz leták pořádaného sběru rostlinného BIODPADU.
Fotografie z předchozí akce jsou umístěny ve fotogalerie Likvidace BIOodpadu - (16.4.2005)
 10 10. 2005 - Vyhodnocení sběru rostlinného BIODPADU
Dne 8.10.2005 pořádalo občanské sdružení Kyjský občanský klub již podruhé likvidaci BIOodpadu pro obyvatele čtvrti Kyje nad rybníkem a starý Lehovec. Tento projekt je uskutečněn s finančním přispěním Hlavního města Praha.
Do poštovních schránek občanů v této čtvrti byly umístěny informační letáky a na základě ohlášení množství bioodpadu v sobotu 8.10.2005 objížděl jednotlivé adresy občanů drtič větví a na místě bylo provedeno rozdrcení objemného bioodpadu (větve ze stromů, keře apod.) a sběr listí a jiného bioodpadu ze zahrad. Odvezeno bylo do kompostárny v Malešicích 12 tun bioodpadu od 31 občanů. Celou akci provedla společnost Údržba zeleně v Černičné ulici.
Na základě pozitivních ohlasů od občanů, kteří se akce zapojili, a finančního limitu přiděleného grantu bude tato akce opakována na konci řína nebo na začátku listopadu. Termín pořádání bude zveřejněn na www stránkách http://sweb.cz/kyjeok/kyjeok.html a pomocí informačních letáků umístěných do poštovních schránek.
Blíže viz také fotogalerie Likvidace BIOodpadu - (8.10.2005)
 29. 9. 2005 - Sběr rostlinného BIODPADU
Dne 8. října 2005 pořádá občanské sdružení Kyjský Občanský Klub jiř podruhé sběr, svoz a likvidaci odpadu z Vašich zahrad. Tento projekt je realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy.
Časový harmonogram: zahájení bude v sobotu 8. října 2005 od 8:00 hodin v Černičné ulici a vůz s drtičem bude postupovat dle nahlášených požadavků ulicemi Želivskou, Sklenskou, … až do horní části čtvrtě Kyje nad rybníkem. Potom zajede mobilní sběr také do ulic starého Lehovce.
Z hlediska organizace odvozu je nutné znát přibližné množství odváženého bioodpadu. V případě Vašeho zájmu odevzdejte vyplněný lístek (do 5. 9. 2005) umístěný v dolní části letáku na adresu Milan Bílý Vranovská 438/9. V případě velkého zájmu a neuspokojení všech zájemců s Vámi domluvíme náhradní termín odvozu. Ohlášení množství bioodpadu je možno provést také pomocí elektronického formuláře zaslaného na naši mailovou adresu.

Nákladní vůz na bioodpad je určen pouze na rostlinný odpad (dřeviny, listí, travní odpad apod.) prosté od PVC, papíru, látek apod. Listí a travní odpad bude do nákladního vozu vysypán a přinesené větve ze stromů či keřů budou rozdrceny připojeným drtičem. V případě zájmu je možno vzniklé štěpky zpětně odebrat.
Sběr rostlinného bioodpadu není určen na odpad z provozu domácností, dřevěný nábytek a chemicky ošetřované dřevo a podnikatelským subjektům.
Sebraný bioodpadu bude ekologicky likvidován kompostováním v kompostárně Praha 10 - Malešice, Dřevčická ul., p. č. 803/25. Tato kompostárna byla vybudována v roce 2004 odborem infrastruktury města Magistrátu hl. m. Prahy a je určena pro odkládání odpadu z údržby zeleně (pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území města bezplatně). Provozní doba je pondělí až pátek: od 8:30 do 18:00hodin a v sobotu od 8:30 do 15:00 hodin.

Blíže viz leták pořádaného sběru rostlinného BIODPADU.
Fotografie z předchozí akce jsou umístěny ve fotogalerie Likvidace BIOodpadu - (16.4.2005)
 16 4. 2005 - Vyhodnocení sběru rostlinného BIODPADU
bioodpad_07.gifDne 16.4.2005 pořádalo občanské sdružení Kyjský občanský klub likvidaci BIOodpadu pro obyvatel čtvrti Kyje nad rybníkem. Tento projekt je uskutečněn s finančním přispěním Hlavního města Praha.
Do poštovních schránek občanů v této čtvrti byly umístěny informační letáky a na základě ohlášení množství bioodpadu v sobotu 16.4.2005 objížděl jednotlivé adresy občanů drtič větví a na místě bylo provedeno rozdrcení objemného bioodpadu (větve ze stromů, keře apod.) a sběr listí a jiného bioodpadu ze zahrad, včetně pařezů a silných kmenů stromů.
Odvezeno bylo do kompostárny v Malešicích 12 tun bioodpadu od 38 občanů. Celou akci provedla společnost Údržba zeleně v Černičné ulici.
Na základě pozitivních ohlasů od občanů, kteří se akce zapojili, bude tato akce opakována v podzimních měsících a termín pořádání bude zveřejněn na www stránkách http://sweb.cz/kyjeok/kyjeok.html, v Listech Prahy 14 a pomocí informačních letáků umístěných do poštovních schránek.
Blíže viz také fotogalerie Likvidace BIOodpadu - (16.4.2005)
 6. 4. 2005 - Jak správně třídit odpad?
Jak správně třídit odpad? Dle současně platné obecně závazné vyhlášky č. 24/2001 Sb. HMP se komunální odpad v hlavním městě Praze třídí na následující složky:
 • papír a lepenka
 • sklo
 • plasty
 • objemný odpad
 • nebezpečný odpad
 • směsný odpad

 • Co patří a co nepatří mezi jednotlivé složky odpadů můžete zjistit na informačním serveru hlavního města Prahy v sekci Odpady > Odpady v Praze - informace pro občany > Jak správně třídit
   6. 4. 2005 - Sběr rostlinného BIODPADU
  Dne 16. dubna 2005 pořádá občanské sdružení Kyjský Občanský Klub poprvé projekt sběru, svozu a likvidace odpadu z Vašich zahrad. Tento projekt je realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy.
  Časový harmonogram: zahájení bude v sobotu 16. dubna 2005 od 8:00 hodin v Černičné ulici a vůz s drtičem bude postupovat dle nahlášených požadavků ulicemi Želivskou, Sklenskou, … až do horní části čtvrtě Kyje nad rybníkem. Z hlediska organizace odvozu je nutné znát přibližné množství odváženého bioodpadu. V případě Vašeho zájmu odevzdejte vyplněný lístek (do 13. 4. 2005) umístěný v dolní části letáku na adresu Milan Bílý Vranovská 438/9. V případě velkého zájmu a neuspokojení všech zájemců s Vámi domluvíme náhradní termín odvozu.
  Nákladní vůz na bioodpad je určen pouze na rostlinný odpad (dřeviny, listí, travní odpad apod.) prosté od PVC, papíru, látek apod. Listí a travní odpad bude do nákladního vozu vysypán a přinesené větve ze stromů či keřů budou rozdrceny připojeným drtičem. V případě zájmu je možno vzniklé štěpky zpětně odebrat.
  Sběr rostlinného bioodpadu není určen na odpad z provozu domácností, dřevěný nábytek a chemicky ošetřované dřevo a podnikatelským subjektům.
  Sebraný bioodpadu bude ekologicky likvidován kompostováním v kompostárně Praha 10 - Malešice, Dřevčická ul., p. č. 803/25. Tato kompostárna byla vybudována v roce 2004 odborem infrastruktury města Magistrátu hl. m. Prahy a je určena pro odkládání odpadu z údržby zeleně (pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území města bezplatně). Provozní doba je pondělí až pátek: od 8:30 do 18:00hodin a v sobotu od 8:30 do 15:00 hodin.

  Blíže viz leták pořádaného sběru rostlinného BIODPADU.
   23.12.2004 – Zahájení projektu na sběr a likvidaci odpadu ze zeleně
  Od 23.12.2004 Občanské sdružení Kyjský občanský klub zahájilo realizaci pilotního projektu sběru, svozu a likvidace odpadu ze zeleně ve vytipované lokalitě čtvrti Kyje nad Rybníkem Městské části Praha 14. Občanské sdružení v závěru roku podepsalo s Hlavním městem Praha smlouvu na finanční grant a zahájilo realizaci projektu jmenováním týmu, přesným vymezením lokality, stanovením časového harmonogramu, výběrem dodavatele a přípravu propagačních tiskovin.
  Tento projekt je realizován s finančním přispěním Hlavního města Praha.
   7. 7. 2004 - Občanské sdružení získalo grant pro oblast životního prostředí
  Občanské sdružení Kyjský občanský klub získalo grantovou podporu v oblasti životního prostředí, magistrátu hlavního města Prahy, na projekt "Likvidace rostlinného odpadu a jeho oddělení od běžného komunálního odpadu". Cílem projektu je v jarních a podzimních měsících organizovat sběr, odvoz a likvidaci rostlinného odpadu. Po podpisu smlouvy budou občané informováni, formou letáků ve schránce, o termínech a postupu likvidace tohoto odpadu, který zbytečně zaplňuje kontejnery a je neekologické jej likvidovat pálením.

  © Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890