Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Nepodařilo se ...
Hříchy a neúspěchy úřadů, zastupitelů .......
 18.1.2005 - Sloučené územní a stavební řízení 8 rodinných domů v ulici Šimanovská (Rada městské části P14 odvolává to, na čem se usnesla)
Výška domů dvě podlaží? Rada městské části P14, v usnesení č. 18/RMČ/2005 ze dne 4. 1. 2005, souhlasila s odvoláním proti 8 samostatným rozhodnutím o sloučeném územním a stavebním řízení 8 rodinných domů na pozemcích 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, k.ú. Kyje (vymezených ulicemi Za školou, Šimanovská, Krčínovým nám. a Kyjským rybníkem) a to z důvodu nedodržení omezení vyplývajícího ze závazné části ÚPn, tj. šikmé střechy pro stavby v území, které je součástí navržené památkové zóny a historického jádra obce a z důvodu výšky domů.
Rada městské části P14, v usnesení č. 23/RMČ/2005 ze dne 18. 1. 2005, provedla revokaci usnesení č. 18/RMČ/2005, a to vypuštěním bodů II. a III. z předmětného usnesení - zrušila souhlas s odvoláním proti 8 samostatným rozhodnutím o sloučeném územním a stavebním řízení.
Společnost Konhefr zahájila stavební práce.
 4.1.2005 – Výstavba řadových rodinných domků v Šimanovské ulici odložena?
Šikmé střechy stanovené pro stavby v území, která je součástí navržené památkové zóny a historického jádra obce?? Rada městské části vydala usnesení č. 18/RMČ/2005 k postoji městské části Praha 14 ve věci vydání osmi rozhodnutí Odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 na umístění stavby a stavební povolení 8 rodinných domů na pozemcích parc. č. 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, k. ú. Kyje, vymezených ulicemi Za školou, Šimanovská, Krčínovým nám. a Kyjským rybníkem.
Na základě petice občanů ze dne 6. 12. 2004, vyjadřující nesouhlas se stavbou osmi předmětných rodinných domů, a dokumentace a stanovisek dotčených orgánů k předmětné stavbě, podává MČ Praha 14 odvolání proti 8 samostatným rozhodnutím o sloučeném územním a stavebním řízení 8 rodinných domů na pozemcích 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, k.ú. Kyje, a to z důvodu nedodržení omezení vyplývajícího ze závazné části ÚPn, tj. šikmé střechy pro stavby v území, které je součástí navržené památkové zóny a historického jádra obce a z důvodu výšky domů.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890