Menu:
 O nás   Stanovy sdružení   Výbor KOK   Kontakt   Vzkazy, dotazy   kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
O nás - Kyjský občanský klub
Na začátku byl zájem několika občanů o své okolí a životní prostředí, které nás obklopuje. Výstavba areálu společnosti NH Car, spol. s r.o. ukázala, že názor jednotlivce pro zastupitele na radnici naší městské části nic neznamená, stejně jako petice podepsaná několika desítkami spoluobčanů. Přípravná řízení jednotlivých staveb probíhají neveřejným způsobem a po vydání stavebního povolení již nelze stavbu zastavit nebo cokoliv změnit. Jediným způsobem jak se stát přímým účastníkem stavebního řízení, s možností vyjadřovat se k návrhům na stavebním řízení ve vymezené oblasti, je založení občanského sdružení.

Občanské sdružení Kyjský Občanský Klub (KOK) bylo ustanoveno dne 9.1.2002 a sdružuje občany čtvrtí Nad Rybníkem, Lehovec, Aloisov a staré Kyje, kterým není lhostejný stav životního prostředí. Dává si za cíl být nejen dle par. 70 zák. č. 114/92 Sb. účastníkem správních řízení, ve kterých může dojít k dotčení zájmů ochrany přírody a kulturních památek v uvedených lokalitách, ale také se svou aktivní činností se podílí na postupném zlepšování životního prostředí, např.: stavu ovzduší a vod, na výsadbě zeleně a péče o zelené plochy, na výstavbě odpočinkových zón a cyklostezek apod. V rámci vyšší informovanosti občanů o aktuálním i zamýšleném dění v obci sdružení od všech stupňů státní správy požadujeme konkrétní a včasné informace, které také dále zveřejňujeme. Tím chceme zlepšit současný stav, kdy občané jako jednotlivci tyto informace od orgánů státní správy postrádají. Chceme však také řešit i situace, v nichž občané z nejrůznějších důvodů mnohdy nemají ani šanci prosadit svůj návrh či řešení.

Související dokumenty:

Výroční zpráva za rok 2005 schválená členské radě dne 5.1.2006

Stanovy sdružení Kyjský občanský klub přijaté členskou radou KOK dne 24. 5. 2005

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890