Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh


Příroda Prahy 14
Katastrální území Kyje

V severní části katastrálního území Kyje, severně od Chlumecké silnice je zajímavá stepní vegetace polní meze na pískovcovém stupni mezi ulicí Svárovskou v Kyjích a železniční tratí ze Satalic do Kyjí.

V střední části katastrálního území Kyje se nachází rozlehlý Kyjský rybník. Vzhledem k tomu, že jeho břehy téměř bezprostředně navazují na zastavěné plochy, nemá prakticky vůbec vyvinutou litorální zónu.

Při jižní katastrálního území Kyje leží zalesněné svahy kóty Horka (umělá výsadba nepůvodních dřevin a akátů).

V lokalitě Aloisov v zalesněných strmých svazích s jižní orientací nad Kyjským rybníkem jsou na výchozech ordovických křemenců vytvořeny fragmenty porostů skalních drolin.


Katastrální území Černý Most

Území prakticky bez jakékoliv zeleně, v němž v současné době probíhá intenzivní výstavba sídlišť a dalších stavebních objektů. Územím protéká v krátkém úseku v regulovaném korytu potok Chválka. Rozlehlé plochy doposud nezastavěné pokrývají navážky zemin.


Katastrální území Hloubětín

Západně ulice Průmyslové probíhá křemencový hřbet, který na západě končí ve smyčce Rokytky. Pokryv tvoří většinou nepůvodní lesní porost charakteru akátin, místami dubohabřiny. V oblouku Rokytky západně silnice Průmyslové se nalézají zbytky bývalého areálu koupaliště. Dnes je celý objekt naprosto v dezolátním stavu. V blízkosti Hořejšího rybníka jsou místy zajímavé porosty pobřežní vegetace.


Katastrální území Hostavice

V území stojí za pozornost partie při Rokytce a jejím přítoku Hostavickém potoku. Vegetace je zde tvořena porosty rákosin, ostřicovými porosty.
Chráněná území


 • Cihelna v Bažantnici


 • Chvalský lom


 • Počernický rybník


 • Pražský zlom


 • V Pískovně


 • Xaverovský háj
 • chranene_uzemi_p14_1.jpg
  priroda/chranene_uzemi_p14_1.jpg


  chranene_uzemi_p14_2.jpg
  priroda/chranene_uzemi_p14_2.jpg
  Přírodní park


  Klánovice-Čihadla
  chranene_uzemi_p14_legenda.gif
  priroda/chranene_uzemi_p14_legenda.gif


  Památky


 • kostel sv. Bartoloměje v Kyjích
 • kostel sv. Jiří v Hloubětíně
 • Hloubětínský zámeček
 • Hostavický zámeček
 • zvonička v Hostavicích
 • ../obrazky/kyje_mf2.JPG
  obrazky/kyje_mf2.JPG


  Cyklostezky v Praze 14

  Dynamická mapa systému cyklistických tras

  chranene_uzemi_p14_legenda.gif
  http://www.praha14.cz/MC/cyklo/cyklo_velka.gif
  Příroda v Praze

  Naučná stezka Klánovickým lesem

  Naučná stezka začíná a končí u zastávky ČD Praha Klánovice. Trasa stezky vede převážně po stávajících turistických značkách. Při procházení naučnou stezkou Klánovickým lesem můžete využít k odpočinku i k zábavě její vybavení. Na všech zastávkách jsou umístěny lavičky, u vybraných odpadkové koše a na třech (č. 4, 5 a 9) celé sezení (dvě lavičky, stůl a odpadní koš). Na zastávkách 6 a 9 vaše děti naleznou houpačky. Za zastávkou č. 7 u asfaltové lesní silnice směrem k bývalému vojenskému objektu je postaveno celé lesní dětské sportoviště. Celková délka trasy je 12,5 km a končí opět v zastávce ČD Praha Klánovice. Blíže viz popis naučné stezky http://www.stopa-csop.cz/stezka.php.

  Stezka vznikla v rámci činnosti základní organizace Českého svazu ochránců přírody Stopa Klánovice spolu s jejím dětským turistickým oddílem Stopa. O údržbu stezky se starají děti z oddílu Stopa a jejich vedoucí.  Naučná stezka Pražské botanické zahrady v Troji

  Nevíte, co se sobotním odpolednem? Co takhle do Troji? Naučná stezka Pražské botanické zahrady v Troji Vás seznámí i s historií a přírodou Trojské kotliny a navíc navštívíte několik míst s unikátními výhledy na Prahu. Stezka byla vybudována ve spolupráci s občanským sdružením Planta-eko, za finančního přispění Magistrátu hl. m. Prahy. Svým převýšením (100 m) a charakterem cest je trasa vhodná pro pěší, i když její autoři tvrdí, že je i pro zdatné cyklisty. Začátek Praha - Troja, hlavní vchod Pražské botanické zahrady, konec Praha - Troja u autobusové stanice linky č. 112 "Kovárna", délka 3 km, 9 zastávek, doba prohlídky asi 2.5 hodiny, kopcovitá náročnější trasa vhodná pro pěší.

  Blíže viz popis naučné stezky http://www.botgarden.cz/park/naucna_stezka.html.  Královská obora - Stromovka

  Královská obora - Stromovka je rozsáhlý anglický park. Je to jedno z mála míst, kde je v Praze možno bez nebezpečí jezdit na kole, venčit psy, běhat v parku bez obav že do někoho narazíte nebo že někdo narazí do Vás. Přes Stromovku se také snadno dostanete do pražské zoologické nebo botanické zahrady. Stromovka je ohrožena návrhy vysokorychlostních komunikací.

  Blíže viz popis naučné stezky http://www.stezka.cz/lokality/praha/stromovka.htm.  Komplex Závist - Šance

  Soustava opevnění - hradiště Závist a severně položené Šance patří mezi největší hradiště u nás. Území bylo osídleno prokazatelně od mladší doby kamenné (keramika nálevkových pohárů a o něco mladší kultura řivnáčská). Nejvíce nálezů dokládá laténskou kulturu - Kelty.

  Na hradiště se dostaneme buď strmým výstupem od železniční stanice Zbraslav (MHD, možno i pěšky z obce Zbraslav), prakticky po rovině z obce Lhota (západně od Dolních Břežan), na část Šance nejlépe z obce Točná. Na hradišti je několik turistických okruhů, přes Šance vede samostatná naučná stezka.

  Blíže viz popis naučné stezky http://www.stezka.cz/lokality/praha-zapad/zavist.htm.  Opravená naučná stezka Barrandovské skály - Chuchelský háj

  V těchto dnech byla dokončena obnova sedmi zastávek této velmi pěkné pražské naučné stezky, zničených před časem vandaly. Trasa stezky s celkem 14 zastávkami začíná poblíž tramvajové zastávky Hlubočepy a vede Zbraslavskou ulicí pod národní přírodní památkou Barrandovské skály do Malé Chuchle, odkud pokračuje přes Chuchelský háj kolem zookoutku a přírodní rezervace Homolka do Velké Chuchle, kde je ukončena. Celková délka trasy je 6 km. Stezka byla opravena na objednávku odboru městské zeleně Magistrátu hl. m. Prahy. Práce provedly neziskové organizace EVANS, středisko globální výchovy a Svaz ochrany přírody a krajiny ČR. Vzhledem k častým projevům vandalismu požádal odbor městské zeleně MHMP městskou policii o zvýšený dohled nad touto lokalitou. Odkaz na internetového průvodce naučnou stezkou naleznou zájemci zde.

  Blíže viz popis naučné stezky http://www.volny.cz/hana.klonfarova/barrande/index.html.


  © Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890