Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
tr style="font-family: Verdana; font-size: 12px">
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Železniční zastávka Rajská zahrada
 9.6.2006 - Rozhodnutí o umístění stavby "Rajská zahrada - zastávka ČD"
Na úřední desce Úřadu MČ P14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy rozhodnutí o umístění stavby "Rajská zahrada - zastávka ČD a komunikační propojení se stanicí metra".
Další informace o průběhu územního řízení naleznete v sekci Rajská zahrada.
 1.6.2006 - Jednání o umístění stavby "Rajská zahrada - zastávka ČD"
Dne 1.6.2006 proběhlo ústní jednání spojené s místním šetřením k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Rajská zahrada - zastávka ČD a komunikační propojení se stanicí metra Praha 9". Občanské sdružení KOK se zúčastnilo ústního jednání spojeného s místním šetřením - bez připomínek.
 27.4.2006 - Rajská zahrada - zastávka ČD - územní řízení
Veřejnou vyhláškou Úřadu m.č. Praha 14 vyšlo oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání k umístění stavby "Rajská zahrada - zastávka ČD a komunikační propojení se stanicí metra Praha 9". Stavba má být umístěna na pozemcích parc. č. 1760, 1811/1, 1815/1, 1815/2, 2597/2, 2756/1, 2756/2, 2756/3, 2756/9, 2756/10, 2756/11, 2766, 2830/1, 2831/1, 2832, 2837, 2879, 2880 v katastrálním území Kyje, parc. č. 2603/1, 2604/1 v katastrálním území Hloubětín. Ústní jednání je stanoveno na 1.6.2006 (čtvrtek) v 10:00 hodin, schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 310.
 2.1.2006 - Železniční zastávka Rajská zahrada
Rada městské části Praha 14 projednala dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "Rajská zahrada, ČD a komunikační propojení na metro" a přijala usnesení k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "Rajská zahrada, ČD a komunikační propojení na metro".

Rada městské části Praha 14 usnesením č. 662/RMČ/2005 sděluje navrhovateli, obchodní společnosti IDS, a. s. - divize metro, že nemá námitek k předložené dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "Rajská zahrada, ČD a komunikační propojení na metro".

Již dříve byl k tomuto záměru zveřejněn v Listech Prahy 14 č. 2/2005 článek "Rajská zahrada s železniční zastávkou", který obsahuje základní informace o navrhované stavbě železniční zastávky Českých drah, která je propojena lávkou pro pěší přes Chlumeckou ulici se zastávkou metra "Rajská zahrada". Jedná se o pilotní projekt takzvané integrované dopravy v Praze, kdy občané mohou efektivně využívat v rámci městské hromadné dopravy také železniční dopravu pro rychlé spojení napříč městem. Blíže viz také článek Rajská zahrada s železniční zastávkou v Listech Prahy 14 č. 2/2005.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890