Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Revitalizace Kyjského rybníka
2.3.2009 - Animovaná prezentace průjezdu zastávkou Kyje - rekonstrukce
Animovaná prezentace projektu Průjezd železničním uzlem Praha část - Praha Libeň - Běchovice - Zastávka Kyje a most nad Kyjským rybníkem, délka cca 12 min, mluvený komentář. Pro přehrávání videa je nezbytný Adobe Flash Player verze 9 nebo vyšší máte-li pomalé a nestabilní připojení k internetu a video se vám přehrává trhaně, stiskněte na ovladači videa pauzu a vyčkejte až se načte větší část dat.
http://www.artoo.cz/ref_203v.html
2.3.2009 - Modernizace traťového úseku Libeň - Běchovice
Na www stránkách Městské části Praha 14 byla zveřejněna prezentace modernizace traťového úseku Libeň - Běchovice. Blíže viz http://www.praha14.cz/MC/RKD_090226st.ppt !!!POZOR prezentace má 81,1 MB!!!
Na celém úseku bude vyměněn kolejový svršek i spodek, opraveny budou všechny mosty, rekonstrukcí projdou stanice Praha Běchovice a Praha Libeň a zastávky Praha Dolní Počernice a Praha Kyje. V zastávce Praha Kyje bude stará čekárna zbořena a nahrazena přístřeškem, podchod bude zrekonstruován a zastřešen, včetně řešení bezbariérového přístupu. Vybudovány budou také protihlukové stěny. Nový přístup bude zřízen také z ulice Broumarská. Okolo trati vznikne protihluková stěna na kterou bude navazovat protihluková stěna (částečně prosklená) na mostu přes Kyjský rybník. Vložení třetí traťové koleje vyžaduje zásadní rekonstrukci mostu přes Kyjský rybník. Po dobu výluk by měla aktivně fungovat výhybna Praha Kyje.
Zkomprimovaná verze prezentace - 18 MB.
27.2.2009 - Oprava železničního mostu přes Kyjský rybník
V rámci modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice proběhne v tomto roce rekonstrukce železničního mostu přes Kyjský rybník. Na úřední desce MČ P14 byla zveřejněna informace pro veřejnost - Kyjský rybník - oprava mostu. Při odbahnění Kyjského rybníka došlo při odpouštění hladiny Kyjského rybníka k úhynu ryb a také k úhynu škeblí, tak doufejme, že nový investor bude více dbát na ochranu přírody při provádění veškerých prací souvisejících s opravou železničního mostu přes Kyjský rybník.
V rámci rekonstrukce železničního mostu, který protíná Kyjský rybník, bude navezena sypaná příjezdová komunikace pod objekt mostu, včetně zásypu pod klenbami železničního mostu. Vytvořená komunikace a zásyp bude sloužit k provedeni kompletní rekonstrukce a sanace železničního mostu. V průběhu provádění prací bude rybník vypuštěn. Vypuštění bude předcházet slovení ryb z obou částí Kyjského rybníka. V průběhu provádění prací ve II. etapě, bude také vytvořen sypaný ostrov uvnitř intravilánu rybníka dle požadavků správce rybníka - Lesy hlavního města Prahy. Veškerá použitě stavební materiály pro zřízení příjezdových komunikací a zásyp prostoru pod železničním mostem, budou provedeny z inertních, ekologicky nezávadných materiálů pod dohledem a po souhlasu správce rybníka - Lesy hlavního města Prahy. Termíny provádění prací:l. etapa: 2-6/2009, II. etapa: 8-1Q/2009.
15.1.2009 - Nový park u Vajgarské ulice
V souvislosti s výstavbou obytných domů u křižovatky ulic Sklenská - Broumarská "Na Rybníčku" postupně vzniká malý park. Postupně je tato plocha ozeleňována a u křižovatky ulic Sklenská - Vajgarská vzniká (také i v rámci náhradní výsadby) malý park. Jak tedy tato plocha bude vypadat v budoucnu? Více vám mohou ukázat obrázky plánků budoucího parku. Tato akce chvályhodným počinem městské části Prahy 14 a doufáme, že tento park a zeleň bude životaschopnější než plochy zeleně okolo budovy NH Caru za Sklenskou ulicí.
 4.7.2008 - Odbahnění Kyjského rybníku
Na straně 15 v čísle 7-8/2008 Listů Prahy 14 byl zveřejněn článek "Odbahnění Kyjského rybníku", který popisuje stav prací prováděných v rámci odbahnění Kyjského rybníku.
 23.6.2008 - Srnčí mládě vyproštěno z bahna vypuštěného Kyjského rybníku
Odchytová služba pražských strážníků v sobotu okolo šesté hodiny ráno vyprostila z bahna vypuštěného Kyjského rybníku asi měsíc staré srnčí mládě. Po ošetření veterinárním lékařem mládě převezli do útulku ve Velké Chuchli.
2.5.2008 - Záchranný transfer hnízda labutí velkých v Praze na Kyjském rybníku
Na Kyjském rybníku probíhá čištění (odčerpávání sedimentu) z velkého Kyjského rybníka. Bahno ze dna rybníka je odsáváno speciálními čerpadly a je spolu s vodou přečerpáváno do retenční nádrže. Na tomto černém rybníce s rychle se zdvihající vodní hladinou hnízdí labutí pár, který sedí na osmi vejcích. Dne 20.4.2008 proběhla záchranná akce, kterou provedli členové DES OP (dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva) z Plzně. Původní záměr byl labutím vejce odebrat a vylíhnout je v umělé líhni, ale byla zvolena varianta. Z přivezených pneu-duší a dřevěných latí zhotovili členové DES OP plovoucí vor, na který hnízdo přenesli. Stoupající hladina tak neohrožuje hnízdící pár a v polovině května by se mohly z osmi vajec vylíhnout mladé labutě. Blíže viz zpráva DES OP.
 1.11.2007 - Odbahněním kyjského rybníka - změna technologie
Vzhledem k různým dotazům občanů na způsob postupu odbahnění Kyjského rybníka, občanské sdružení Kyjský občanský klub se písemně obrátilo na odbor ochrany životního prostředí MHMP s několika dotazy na průběh přípravy tohoto projektu, použitou technologii (změna oproti projektu), množství vytěženého sedimentu, místo likvidace nebezpečného odpadu (bahno je kontaminované ropnými látkami) apod. Zde jsou odpovědi, které objasní celou situaci.
 25.8.2007 - Co zabilo ryby v Kyjích?
Rybáři předali městu výsledky šetření úhynu ryb. Za úhyn ryb může počasí, nedostatek kyslíku a špinavá voda. Vyplývá to ze závěrů vyšetřování Českého rybářského svazu, proč v Kyjském rybníku v druhé polovině července pomřely téměř dva metráky ryb a několik desítek škeblí. Protokol předali rybáři magistrátu, který jej přiloží k vlastnímu šetření. Blíže viz článek v MF DNES 25.8.2007.
 20.8.2007 Lidé nechtějí u rybníka sídliště
V Pražském deníku dne 20.8.2007 vyšel článek "Lidé nechtějí u rybníka sídliště". V článku jsou informace o prodeji pozemků okolo Broumarské ulice u Kyjského rybníka. Blíže viz článek. http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/rybnik20070820.html.
 23.7.2007 - Kyjský rybník je konečně prázdný
Už to vypadalo, že se krkolomný příběh nezdařeného výlovu Kyjského rybníka, v němž uhynuly metráky ryb a škeblí říčních, podaří rychle a zdárně dokončit. Blíže viz článek Mladá fronta DNES ze dne 23.7.2007.
 20.7.2007 Mrtvé ryby a škeble v Kyjském rybníku: nikdo prý za nic nemůže
Z Kyjského rybníka vylovili tři metráky uhynulých ryb. Magistrát, správci rybníka i firmy zabývající se odbahněním nádrže svalují vinu jeden na druhého.
Irena Havránková, Hana Válková
Pražský deník 20.7.2007
Blíže viz pokračování článku
 20.7.2007 - Město pátrá, co usmrtilo ryby
Za pomření ryb a škeblí v Kyjském rybníku může podle města Český rybářský svaz. Ten vinu odmítá. Podobný případ jsme v hlavním městě ještě neřešili, tvrdí magistrát o úhynu ryb v Kyjském rybníce v Praze 14, který je v současné době kvůli odbahnění dna vypuštěn. O víkendu tu totiž pomřely přibližně dva až tři metráky ryb. Kdo nese za katastrofální úhyn zodpovědnost, není jasné.
Blíže viz pokračování článku Zdroj: MF Dnes, 20.7.2007
 19.7.2007 - V Kyjském rybníku uhynuly stovky ryb
Odbahnění Kyjského rybníka provází jeden průšvih za druhým. Minulý týden tu uhynuly desítky škeblí říčních, na začátku tohoto týdne tu zase z vypuštěného rybníka vytahovali rybáři stovky mrtvých ryb. O případu včera informovala TV Nova. Majitelem rybníku je magistrát, spravuje ho však Český rybářský svaz. A nyní se navzájem obviňují, kdo za úhyn ryb může.
Blíže viz pokračování článku Zdroj: MF Dnes, 19.7.2007
 2.7.2007 - V rybníku uhynuly stovky škeblí
Inspekce životního prostředí bude prověřovat, zda při vypouštění rybníku v pražských Kyjích nebyl porušen zákon. V rybníku uhynuly během víkendu stovky škeblí říčních. Investor opravy rybníka totiž dostatečně nezajistil sběr a přenos škeblí jinam. Přesto, že se nejednalo o zvlášť chráněný druh, mnoho lidí je postupem firmy pobouřeno. Blíže viz text zprávy a video zprávy TV NOVA - 02. 07. 2007 19:30.
 20.6.2007 - Snížení hladiny na Kyjském rybníku - odbahnění nádrže
Na úřední desce ÚMČ Praha 14 bylo zveřejněno oznámení Organizace Lesy hl. m. Prahy (Práčská 1885, Praha 10 Záběhlice), která jako správce Kyjského rybníka sděluje, že od 18.6.2007 zahájí snižováni hladiny stálého nadržení z důvodu odbahnění nádrže. Odpouštění vody bude prováděno postupně dle schváleného provozně manipulačního řádu. Předpokládané snížení hladiny bude cca na kótu 213,80 m. n. m. Jedná se o snížení hladiny pro odvodnění sedimentační nádrže Malého Kyjského rybníka. Na nádrži budou zahájeny práce dle stavebního ohlášení - odbahnění nádrže Kyjského rybníka.
 20.6.2007 - Revitalizace rybníků v Praze 14
Článek v Listech Prahy 14 č. 6/2007. Letos v dubnu byla dokončena celková revitalizace retenční nádrže Černý Most (známá místním jako rybníček Aloisov), která byla zahájena v dubnu 2006. Tento projekt probíhal v rámci celopražského programu Obnova a revitalizace Pražských nádrží. Blíže viz článek v Listech Prahy 14 č. 6/2007.
 19.6.2007 - Uzavřen výběr dodavatele revitalizace a odbahnění Kyjského rybníka
Rada hlavního města Prahy na svém 22. jednání dne 19. 6. 2007 vybrala dodavatele revitalizace a odbahnění Kyjského rybníka. Dodavatelem bude sdružení Geosan - Liatik (Geosan Group a.s. a Liatik, s.r.o.). Společnost GEOSAN GROUP a. s. (http://www.geosan-group.cz) jednou z nejvýznamnějších stavebních společností na tuzemském trhu. Firma Liatik spol. s r.o. (http://www.liatik.cz) byla založena v roce 1996, jako společnost zabývající se výstavbou a odbahňováním vodních nádrží a rybníků formou subdodávek pro obce a soukromé investory. Realizovala například odbahnění rybníka Máčidlo Velký Osek, Šenkvice, Březí u Říčan a Koloděje. Cena zakázky je téměř 76 miliónů korun a projekt je spolufinancován z prostředků evropských fondů.
Dle informací z tiskové zprávy MHMP se počítá se zahájením obnovy Kyjského rybníka na konci června 2007 a s dokončením v červenci 2008. Předpokládá se, že v rámci prací firmy vytěží a odvezou na skládku nebezpečných odpadů 60 tisíc kubíků bahna (vrstva bahna je místy až metr vysoká) znečištěného zejména ropnými látkami.
Doposud byla rámci projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží dokončena rekonstrukce Velkého Počernického rybníka, nádrže N1 v městské části Praha 13 a rybníka U Vodotoku v Praze 4. Nyní je tedy na řadě Kyjský rybník a v přípravě jsou dále rozsáhlé projekty revitalizací na vodním díle Džbán a také na nádrži Hostivař.
 15.6.2007 - Stavební povolení - Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka
Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o vydání stavebního povolení "Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka". Finanční krytí této stavby však není zatím naplánováno, takže zahájení této stavby, by mělo být až po ukončení akce odbahnění Kyjského rybníka, je zatím bez pevného termínu.
 4.6.2007 - Revitalizace Kyjského rybníka
Článek v Listech Prahy 14 č. 7-8/2007. Letos v dubnu byla dokončena celková revitalizace retenční nádrže Černý Most (známá místním jako rybníček Aloisov), která byla zahájena v dubnu 2006. Na tento projekt navazuje revitalizace Kyjského rybníka. Vzhledem k tomu, že se rybník nedá zcela vypustit a předpokládá se, že dno rybníka nebude dostatečně únosné pro těžkou techniku, byla zvolena metoda odbahnění plovoucím sacím bagrem. Práce byly zahájeny v létě 2007. Nejprve bude snížena hladina v rybníce tak, aby v sedimentační nádrži mohly být provedeny úpravy nátoku dešťové kanalizace a propojovacího potrubí do Kyjského rybníka. Poté bude hladina opět mírně zvýšena a začne odtěžování bahna sacím bagrem. Bahno bude ukládáno do sedimentační nádrže. Blíže viz článek v Listech Prahy 14 č. 7-8/2007. http://www.praha14.cz/~listy/2007/7/revitalizace.htm
 24.5.2007 - Stavební povolení - Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka
Dne 24.5.2007 proběhlo ústní jednání na ÚMČ Praha 14, Odbor výstavby a dopravy k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla "Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka", městská část Praha 14, Praha 9, na pozemku parc. č. 2825, 2826, 1332, 2838, 2827 v katastrálním území Kyje. Blíže viz připomínky a námitky k navrhované stavbě, které podal Kyjský občanský klub.
 24.5.2007 - Ukončení revitalizace retenční nádrže Černý Most
Letos v dubnu byla dokončena celková revitalizace retenční nádrže Černý Most (Aloisov), která byla zahájena v dubnu 2006. Vznik retenční nádrže Černý most je spojen s výstavbou sídliště Černý most na přelomu 80. a 90. let minulého století. Původně měla nádrž sloužit k akumulaci dešťových vod z plánovaného sídliště, po svedení dešťové vody do takzvaného malého Kyjáku zůstala nádrž závislá pouze na přítoku vody z bezejmenného potoka. Nejdůležitější součástí projektu bylo zabezpečení nového, stálého přítoku vody, a rekonstrukce všech objektů, včetně odstranění nevzhledného betonového opevnění. Blíže viz zpráva na serveru MHMP a článek v Listech Prahy 14 č. 6/2007.
 24.5.2007 - Revitalizace koryta Rokytky v prostoru suchého poldru Čihadla
V létě 2007 zahájí Odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s organizací Lesy hl.m. Prahy projekt "Revitalizace koryta Rokytky v prostoru suchého poldru Čihadla". Suchý poldr Čihadla byl postaven v 80. letech 20. století. Slouží k zachycování přívalových srážek z povodí Rokytky - celé jeho území je tedy určeno k rozlivu vody. Lokalita v současné době není příliš atraktivní ani pro rekreaci a revitalizací území dojde ke zlepšení vzhledu celé lokality a korytům potoků bude vrácen přírodě blízký charakter. Blíže viz zpráva na serveru MHMP.
 14.5.2007 - Stavební povolení - revitalizace Rokytky v prostorách retenční nádrže
Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o vydaném stavebním povolení Čihadla - revitalizace Rokytky v prostorách retenční nádrže. V rámci této stavby bude Svépravický potok před zaústěním do Rokytky odveden na sever, kde se jeho trasa napojí na stávající příkop (parc.č. 1005). Do Rokytky bude opět zaústěn před kynologickým cvičištěm. Délka této přeložky bude 1115 m.
Rokytka za současným soutokem se Svépravickým potokem bude v délce cca 220 m ponechána v původním stavu i trase. Za tímto úsekem bude koryto s ohledem na výškové poměry území rozmeandrováno pomocí různých kruhových oblouků s tím, že meandrující trasa bude křižovat původní koryto potoka. V místě křížení budou vytvořeny z původního koryta dotvarované tůně. Délka přeložky Rokytky je 900 m. Koryto Hostavického potoka před zaústěním do Rokytky bude v posledních 150 m nahrazen přeložkou o menším příčném profilu, menším spádu a se stabilizací dna kamenivem. Délka přeložky Hostavického potoka bude cca 400 m.
Stavební povolení obsahuje také povolení k odstranění betonového opevnění v korytech vodních toků Rokytky, Hostavického a Svépravického potoka.
 25.4.2007 - Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka
Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla: "Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka", městská část Praha 14, Praha 9, na pozemku parc. č. 2825, 2826, 1332, 2838, 2827 v katastrálním území Kyje. Jedná se o úpravu jižního břehu a břehových partií, úpravu přepouštěcího objektu, oprava opevnění návodního líce hráze, bezpečnostního přelivu a požeráku výpusti, obnovu rybniční strouhy a vybudování ostrova a záchytné hrázky.
 23.2.2007 - Revitalizace Kyjského rybníka - odbahnění
Odbor obchodních aktivit vypsal veřejné výběrové řízení na Revitalizaci Kyjského rybníka - odbahnění. Předmětem této zakázky je vytěžení dnových sedimentů Kyjského rybníka v rozsahu daném výkresovou dokumentací, zajištění odvodnění vytěženého materiálu a veškerých dalších navazujících činností (veškerých dalších manipulací a transportu) až po zajištění konečného uložení materiálu kontaminovaného ropnými látkami.
Odevzdání nabídek: 19.03.2007 a otevírání nabídek: 20.03.2007.
Předpokládaný termín zahájení stavby je 15.04.2007 a dokončení stavby 30.06.2008.
Dle dokumentace byla z hlediska použité technologie těžby zvolena těžba sedimentů plovoucím sacím bagrem. Samotná těžba dnových sedimentů plovoucím sacím bagrem bude probíhat při napuštěném, případně částečně napuštěném rybníku tak, aby byl zajištěn dostatečný vodní sloupec pro ponor plavidla sacího bagru. Vytěžený materiál (hydrosměs) bude čerpán plovoucím potrubím do prostoru sedimentační nádrže (pod objektem Bioregena). Po naplnění nádrže vytěženým sedimentem k přípustné úrovni bude těžba přerušena a bude následovat fáze odvodnění. Rybník bude vypuštěn a přepouštěcí objekt bude vyhrazen. Následně bude prováděno čerpání přítoků v drenážní šachtě pro urychlení odvodnění sedimentu. Vzhledem k využitelnému objemu sedimentační nádrže bude probíhat těžba sedimentu a jeho odvodnění ve dvou cyklech, v rámci projektové dokumentace členěných jako objekty SO 02 a SO 03. V rámci SO 02 bude těžen sediment z horní poloviny nádrže (blíže přítoku), ve druhé fázi (SO 03) bude těžen sediment z dolní poloviny nádrže včetně prostoru u hráze ("malý rybník") a bude vytvořena rybniční strouha v úseku od přítoku Rokytky k železničnímu mostu.
Blíže viz také dokumenty vztahující se k veřejné zakázce (zadávací dokumentace, projektová dokumentace stavby, včetně technické specifikace a návrhu smlouvy o dílo), které jsou zveřejněny serveru MHMP: http://www.praha-mesto.cz/default.aspx?id=71605&sh=1585610072
 27.4.2006 - Revitalizace Kyjského rybníka I. etapa - odbahnění
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydal 11.4.2006 závazné stanovisko ve kterém souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku a stanovuje podmínky pro výkon této činnosti. Na základě podaných připomínek Odbor ochrany prostředí stanovil, že před přepouštěcím objektem v sedimentační nádrži bude instalována plovoucí norná stěna pro zachycení ropných látek plovoucích na hladině a další norná stěna bude v případě znečistění instalována v profilu železničního mostu. Ostatní připomínky budou řešeny v rámci dalších stupňů řízení.
 11.3.2006 - Revitalizace Kyjského rybníka I. etapa - odbahnění
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zahájil správní řízení k připravovanému projektu "Revitalizace Kyjského rybníka I. etapa - odbahnění". Kyjský občanský klub, jako účastník řízení, podal připomínky k předložené dokumentaci, které se týkaly odvozu nadlimitně kontaminovaných sedimentů po jejich vytěžení sacím bagrem a odvodnění v sedimentační nádrži a možnosti kontaminace vody odváděné z odvodnění zpět do Kyjského rybníka a následně pak do toku Rokytky.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890