Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Historické jádro obce Kyje
Jméno obce Kyje (dříve Keje) je doloženo již k roku 1052. Jméno obce je odvozeno od starého osobního jména Kyj - "ves Kyjovy rodiny". V tomto období ves patřila pražskému arcibiskupství, ale jeden manský dvůr patřil s tvrzí patřil Ježíškovi z Kyj. Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích je pak po staletí typickou dominantou této prastaré zemědělské osady.

Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích byl založen pražským biskupem Janem II. v roce 1226 - 1236. Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích je nejstarší stavbou celé Prahy 14. Kyjský kostel se dochoval v podstatě v původní podobě, byl vytvořen z pískovcového kvádříkového zdiva se čtvercovým chórem, obdélníkovou lodí a tribunou v mohutné hranolové západní věži. Kostel má pevnostní charakter, velmi úzká okna a pravděpodobně sloužil také k obraně a ochraně obyvatel z nejbližšího okolí. Je to architektonicky velmi cenná stavba, jejíž vyobrazení nechybí v žádné literatuře, pojednávající o románské sakrální architektuře. Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích na Krčínově náměstí byl zapsán do státního seznamu památek 31.12.1966 (č. rejstříku 40820/1-1703). Fara kostela na Krčínově náměstí byla zapsána do státního seznamu 31.12.1966 (č. rejstříku 40821/1-1704).

V průběhu staletí pak jednotlivé části vsi patřily různým majitelům. V roce 1588 patřily Kyje zulským ze Záp, ale po bělohorské bitvě jim byly zkonfiskovány a po čase je odkoupil kníže Karel Eusebius Lichtenštejn a připojil je ke svému uhříněveskému panství.

V roce 1812 vznikla na protějším břehu Kyjského rybníka osada Aloisov, která je pojmenována podle knížete Aloise z Lichtenštejna.

Až do roku 1923 se vedle úředního názvu Kyje používal po staletí vžitý název Keje. V tomto období postupně vznikaly další skupiny rodinných domků v oblasti Hutí (severně od Poděbradské ulice), Rajské zahrady (mezi Poděbradskou ulicí a železnicí na Turnov a Poděbrady), Nad rybníkem, jižně od jádra obce Masarykova čtvrť (dnes Jiráskova čtvrť) a legionářská kolonie domků Na Jahodnice.

Kyje byly s Hostovicemi připojeny k Praze 1.1.1968. Nadále však v Kyjích funguje místní národní výbor. Po výstavbě sídliště Lehovec (budovaného od 1972) a sídliště Černý Most I (budovaného od 1976) a zahájení výstavby sídliště Černý Most II vnikl od 1.1.1988 nové katastrální území Černý Most spravované ONV Praha 9. V roce 1994 pak spojením Kyjí, Hloubětín a Černého Mostu vznikla nová městská část - Praha 14.
 Ochrana životního prostředí
 • historické jádro obce staré Kyje - pro toto území je stanovena jednotná výšková regulace maximálně dvě nadzemní podlaží a šikmá střecha s možností využití podkroví. Tento výškový regulativ je platný do doby zpracování podrobnější dokumentace pro předmětné území.

 • státní památka - kostel sv. Bartoloměje v Kyjích na Krčínově náměstí, zapsán do státního seznamu památek 31.12.1966 (č. rejstříku 40820/1-1703)

 • státní památka - fara kostela na Krčínově náměstí, zapsána do státního seznamu 31.12.1966 (č. rejstříku 40821/1-1704).

 • přírodní park Klánovice-Čihadla (3/1991 Sb. MHP)

 • navržená památková zóna (ve smyslu zákona 20/1987 Sb.)
 •  Stavby umisťované v prostoru historického jádra obce
 • Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje
 • Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25
 • Výstavba řadových rodinných domků v Šimanovské ulici
 • Rekonstrukce Broumarské ulice


 • © Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890