Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Na Rybníčku
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
EIA
Životní prostředí
  Park Hostavice
  Zahrádky Borská
  Autodrom
  V Čeňku
  Golf Resort
  Kyjský rybník
  Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Zajímavosti z tisku
Odkazy na zajímavé články na které jsme upozorňovali na hlavní stránce našeho serveru. Tyto články mají i po delší době svou trvalou informační hodnotu a proto jsou tyto odkazy archivovány v této sekci.
27.11.2008 - Žáci na Praze 14 chtějí chodit do školy bezpečně
V Kyjích vyznačili žáci na mapkách z jejich hlediska nejrizikovější místa, kterými musí denně procházet s batohem na zádech. Tito žáci se zúčastnili projektu Na zelenou Nadace Partnerství, který pomohla získat a zahájila jedna z členek KOK, která na ZŠ Šimanovská pracovala. Na základě této analýzy jsou jako rizikové označeny např. křižovatka ulic Rožmberská a Broumarská s nepřehledným přechodem pro chodce, neudržovaný podchod pod železniční tratí u nádraží Praha-Kyje a obtížné překonání Lednické ulice. Blíže viz článek uveřejněný v Pražském deníku dne 25.11.2008.
22.10.2008 - Broumarská S + J opět v pozornosti médií
V MF DNES 22. října 2008 byl zveřejněn článek "V Kyjích se hádají: byty, nebo tenis?". V článku zazněla zajímavá myšlenka "Není možné, aby výstavba sloužila jen sportu a rekreaci. Finance se developerům musí vrátit.". Tak to tedy je - základní hledisko je, aby se investice developerům vrátila. Veřejný zájem, zájmy občanů, uvážlivé hospodaření s obecním majetkem není asi tou prioritou radnice. Blíže viz článek MF DNES.
22.10.2008 - Smlouvy Pavla Béma
Změna územního plánu a zástavba v okolí Masarykova nádraží má své pozadí a důvody, proč to tak je. Blíže viz článek uveřejněný v časopisu RESPEKT 43/2008 na stránkách občanského časopisu pro hlavní město KAUZA-PRAHA.cz http://www.kauza-praha.cz/.
 6.10.2008 - Výstavba obřího parku u Černého Mostu nabírá zpoždění
Stále jen na papíře zůstává ambiciózní projekt výstavby 170ti hektarového parku nedaleko sídliště Černý Most. Blíže viz článek zveřejněný v Pražském deníku 6.10.2008.
 29.8.2008 - Cyklostezek přibývá, ale nestačí to
Město sice buduje nové cyklotrasy, ale potřeby Pražanů dávajících přednost ekologické dopravě, jsou mnohem vyšší. Boj cyklistů o místo v automobilovém provozu v metropoli sílí. Vedení Prahy zveřejnilo, že se v letošním roce má vybudovat 16,8 kilometrů cyklostezek a 5,9 kilometrů cyklopruhů. Podle sdružení, která cyklistiku v hlavním městě podporují, jsou ale souhrnné počty tras a stezek trochu zavádějící. Blíže viz článek zveřejněný v Pražském deníku dne 26.8.2008.
 29.8.2008 - Ticho? V Říčanech zůstalo u slibů
Neustálý hluk, prach a praskající omítka na domech, tak popisují život v nejhlučnější říčanské ulici místní obyvatelé. Přestože začátkem prázdnin skončila výjimka, podle níž mohly projíždějící automobily na silnici hlukové limity překračovat, Říčanští si neodpočinou od rámusu ani teď. Blíže viz článek zveřejněný v Pražském deníku dne 25.8.2008.
 29.8.2008 - Praha odstartovala boj s neúnosným hlukem
Plány na to, jak ztišit v metropoli rušné komunikace, inspirovaly k vlastním návrhům nejen jednotlivce, ale i městské části. Magistrát obdržel od občanů 130 návrhů, jak metropoli odhlučnit. Lidé radí snížit a kontrolovat rychlost či opravit tramvajové trati. Blíže viz článek zveřejněný v Pražském deníku dne 25.8.2008.
 4.7.2008 - Odbahnění Kyjského rybníku
Na straně 15 v čísle 7-8/2008 Listů Prahy 14 byl zveřejněn článek "Odbahnění Kyjského rybníku", který popisuje stav prací prováděných v rámci odbahnění Kyjského rybníku.
 4.7.2008 - Soukromý investor mění tvář Lehovce
Na straně 17 v čísle 7-8/2008 Listů Prahy 14 byl zveřejněn článek "Soukromý investor mění tvář Lehovce", který reaguje na zahájení demoličních prací bývalého "Domu služeb" na Ledovci (provádí firmou Demolice CO s.r.o). Vlastní nástavbu čtyřpodlažního domu provádí firma SVG Development s.r.o., která je vlastněna společností INTRA BAU CZ.
 4.7.2008 - Konečně jsme se dočkali
Na straně 17 v čísle 7-8/2008 Listů Prahy 14 byl zveřejněn článek "Konečně jsme se dočkali" k otevření dlouho očekávané dopravní stavby - podjezdu pod Chlumeckou ulicí, který propojil nákupní centra z obou stran Chlumecké ulice.
 4.7.2008 - Urbanistická studie - park U Čeňku
Na straně 18-20 v čísle 7-8/2008 Listů Prahy 14 byl zveřejněn článek "Urbanistická studie - park U Čeňku". Na dvoustraně je mapa urbanistického záměru a popis parku.
28.5.2008 - Nejen pražská doprava - pod Bémovým vedením k "lepším zítřkům"?
Na blogu PRAHA JINAK se anonymní autor vyjádřil k pochodům probíhajícím v Dopravním podniku hl. m. Prahy. Analýza je z 18.12.2007 - tedy žádná žhavá novinka - přesto jako názor za přečtení stojí. Cílem této analýzy je pokus o objasnění některých událostí, které se ve druhé polovině roku 2007 odehrávají v pražské municipální politice, zejména v dopravě. Dění v Praze je v poslední době silně poznamenané prakticky neomezenou vládou absolutní většiny ODS v zastupitelstvu i městské radě. Celý text analýzy najdete zde.
26.5.2008 - Černý most sužují problémy s parkováním
Radnice Prahy 14 chce vyřešit dlouhodobé komplikace do čtyř let. Obyvatele Černého Mostu trápí nedostatek parkovacích míst. Situaci začínají zhoršovat mimopražští řidiči, kteří se učí v této okrajové části Prahy odstavit svá auta a dále pokračovat do centra metrem. Blíže viz článek - Pražský deník 26.5.2008.
6.5.2008 - Urbanistická studie - Zámecký park v Hostavicích
Na straně 14-15 je v Listech Prahy 14 č. 5/2008 otištěna, v návaznosti na diskusi V rubrice Napsali jste nám v Listech Prahy 14 č. 4/2008, urbanistické studie areálu parku o rozloze tří hektarů, jenž má v budoucnu sloužit ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití.
6.5.2008 - Připravujeme kulturní centrum m.č. Praha 14
V rubrice Kultura je v Listech Prahy 14 č. 5/2008 otištěn článek, ve kterém seznamuje ředitel KVIZ Praha 14, Milan Tůma, se záměry radnice a rozsahem stavebních úprav polyfunkčního objektu v Šimanovské ulici 47 (bývalý kulturní dům u zastávky ČD v Kyjích). Problematická je, z hlediska dopravy v klidu (parkování aut), zejména nástavba podkroví a rekonstrukce části prvního patra, které má být využito pro ubytování typu penzionu s kapacitou 45 lůžek.
2.4.2008 - Nové číslo Listů Prahy 14
V poštovních schránkách a www stránkách ÚMČ Praha 14 bylo zveřejněno nové číslo 4/2008 Listů Prahy 14. V lednových Listech v Listech prahy 14 bylo zahájeno představování jednotlivých členů Zastupitelstva MČ Praha 14. V tomto čísle, v rubrice Naši zastupitelé, je zveřejněn rozhovor s Ing. Jiřím Feřtekem, zastupitelem za Stranu zelených.
2.4.2008 - Kauza "kácení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích" v listech Prahy 14
V rubrice Napsali jste nám je v Listech Prahy 14 č. 4/2008 otištěn dopis p. Miloše Minčiče z Hostavic, který se týká problematiky kácení dřevin v parku zámečku v Hostavicích.
Součástí je také odpověď z radnice (Ing. Vladimír Vyčichlo, vedoucí odboru životního prostředí a Ing. Jana Lebedová, vedoucí odboru územního rozvoje) a vyjádření starosty Ing. Miroslava Froňka "Několik poznámek starosty Prahy 14" MČ Prahy14.
2.4.2008 - Obyvatele Prahy 14 trápí bezdomovci a krádeže aut - 2. 4. 2008 Právo
Čtrnáctá pražská část sahá od Klánovického polesí přes bývalé samostatné středočeské obce, jakými byly např. Počernice, až po betonová sídliště Košík a nechvalně proslulý Černý Most I a II. Bohužel stejně pestrá a rozsáhlá je zde i paleta kriminality a počet míst, kam normální občan jde, jen když musí. A vždy s obavami. Ačkoli se po celém obvodu Prahy 14 vyskytují i narkomani, místní městskou policii (MP) paradoxně podle slov své ředitelky Dany Hetzlové trápí hlavně bezdomovci v okolí stanice metra Hloubětín. "Je to dlouhodobý a každodenní problém," řekla Právu Hetzlová. Pravděpodobně tak dlouhodobý, že strážníky a policisty už vyhánění páchnoucích pobudů zjevně otrávilo a raději dělají, že nic nevidí. Reportér Práva se o tom mohl přesvědčit na vlastní oči. Blíže viz článek 2. 4. 2008 Právo.
23.2.2008 - V Praze je vzduch horší než v Londýně či v New Yorku - Pražský deník -
Lidem v Praze se dýchá hůř, než obyvatelům většiny evropských metropolí. V porovnání s třiceti velkými městy v Evropě patří Praha spolu s Turínem a Barcelonou mezi tři prachem nejzamořenější města. V případě rakovinotvorných exhalací, takzvaných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) je situace v české metropoli dokonce čtyřikrát horší než v New Yorku nebo v Londýně. Více viz článek v Pražském deníku 23.2.2008.
21.2.2008 - Metropoli čeká kácení stovek stromů kvůli dopravě
Stovky stromů padnou v hlavním městě v následujících měsících. Ustoupit musejí výstavbě velkých dopravních staveb - městského okruhu a obchvatu metropole. Zatímco například Radotín a Zbraslav mají kácení za sebou, další městské části ústup zeleně teprve čeká. Magistrát slibuje za každý poražený strom tři nové. Více viz článek v Pražském deníku 23.2.2008.
7.11.2007 - Zvláštní finta starosty Prahy 14 - ČT1
Podívejte se na reportáž Davida Vondráčka (Reportéři ČT - 5. 11. 2007 - 21:35 - ČT1) o tom, jak můžete získat byt v Praze (http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/05.11.2007/207452801240042-21:35-1-reporteri-ct.html).
 12.9.2007 - Klidové zóny v Praze ustupují výstavbě
V mnoha částech metropole se občané budou místo do zeleně muset dívat na bytové domy a kancelářské budovy. Blíže viz článek - Pražský deník dne 12.9.2007.
 25.8.2007 - Co zabilo ryby v Kyjích?
Rybáři předali městu výsledky šetření úhynu ryb. Za úhyn ryb může počasí, nedostatek kyslíku a špinavá voda. Vyplývá to ze závěrů vyšetřování Českého rybářského svazu, proč v Kyjském rybníku v druhé polovině července pomřely téměř dva metráky ryb a několik desítek škeblí. Protokol předali rybáři magistrátu, který jej přiloží k vlastnímu šetření. Blíže viz článek v MF DNES 25.8.2007.
 20.8.2007 Lidé nechtějí u rybníka sídliště
V Pražském deníku dne 20.8.2007 vyšel článek "Lidé nechtějí u rybníka sídliště". V článku jsou informace o prodeji pozemků okolo Broumarské ulice u Kyjského rybníka. Blíže viz článek. http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/rybnik20070820.html.
 6.8.2007 - Potíže má také golf na Černém mostě
Černý Most, Horní Počernice/ Kritika výstavby golfových hřišť se v Praze netýká jen Klánovic. Námitky předložilo sdružení Kyjský občanský klub také ke hřišti, které by mělo vzniknout na rozhraní Černého Mostu a Horních Počernic. "Nemáme nic proti výstavbě golfového hřišti, problém je se skládkou, se kterou je počítáno při modulaci terénu hřiště," uvedl předseda Kyjského občanského klubu Jirí Kramář. Podle něj při navážení odpadku hrozí, že bude na místo navezen i odpad.
"Ze záměru investora vyplývá, že na dovoz odpadu bude dohlížet jen jeden člověk," dodal Kramář. Podle něj mel být nejdříve odpad navezen a sanován, poté mohlo začít budování hřiště. "Nyní je ale vznik skládky spojen s výstavbou hřiště," uvedl Kramář. Na výstavbu golfového hřiště už existuje územní rozhodnutí, proti kterému se Kyjský občanský klub odvolal. Snaha kyjského občanského sdružení však zdaleka nevyvolala takovou odezvu u politiků a veřejnosti jako Klánovice. Podle Evy Tylové ze Strany zelených jde v Klánovicích o největší pražskou "kauzu" spojenou s výstavbou golfového hřiště, na kterou si vzpomíná.
Zdroj: Pražský deník, 6.8.2007, rubrika: Z metropole – Téma deníku, strana: 3, autor: (hav)
 23.7.2007 - Kyjský rybník je konečně prázdný
Už to vypadalo, že se krkolomný příběh nezdařeného výlovu Kyjského rybníka, v němž uhynuly metráky ryb a škeblí říčních, podaří rychle a zdárně dokončit. Blíže viz článek Mladá fronta DNES ze dne 23.7.2007.
 20.7.2007 Mrtvé ryby a škeble v Kyjském rybníku: nikdo prý za nic nemůže
Z Kyjského rybníka vylovili tři metráky uhynulých ryb. Magistrát, správci rybníka i firmy zabývající se odbahněním nádrže svalují vinu jeden na druhého.
Irena Havránková, Hana Válková
Pražský deník 20.7.2007
Blíže viz pokračování článku
 20.7.2007 - Město pátrá, co usmrtilo ryby
Za pomření ryb a škeblí v Kyjském rybníku může podle města Český rybářský svaz. Ten vinu odmítá. Podobný případ jsme v hlavním městě ještě neřešili, tvrdí magistrát o úhynu ryb v Kyjském rybníce v Praze 14, který je v současné době kvůli odbahnění dna vypuštěn. O víkendu tu totiž pomřely přibližně dva až tři metráky ryb. Kdo nese za katastrofální úhyn zodpovědnost, není jasné.
Blíže viz pokračování článku Zdroj: MF Dnes, 20.7.2007
 19.7.2007 - V Kyjském rybníku uhynuly stovky ryb
Odbahnění Kyjského rybníka provází jeden průšvih za druhým. Minulý týden tu uhynuly desítky škeblí říčních, na začátku tohoto týdne tu zase z vypuštěného rybníka vytahovali rybáři stovky mrtvých ryb. O případu včera informovala TV Nova. Majitelem rybníku je magistrát, spravuje ho však Český rybářský svaz. A nyní se navzájem obviňují, kdo za úhyn ryb může.
Blíže viz pokračování článku Zdroj: MF Dnes, 19.7.2007
 4.7.2007 - Golf versus Klánovice
Soukromý investor chce v Klánovicích postavit golfové hřiště a potřebuje vykácet část lesa. Proti tomu je velká část místních. Blíže viz článek v Regionální mutaci Praha - MF DNES zveřejněný dne 4.7.2007.
 4.6.2007 - Revitalizace Kyjského rybníka
Článek v Listech Prahy 14 č. 7-8/2007. Letos v dubnu byla dokončena celková revitalizace retenční nádrže Černý Most (známá místním jako rybníček Aloisov), která byla zahájena v dubnu 2006. Na tento projekt navazuje revitalizace Kyjského rybníka. Vzhledem k tomu, že se rybník nedá zcela vypustit a předpokládá se, že dno rybníka nebude dostatečně únosné pro těžkou techniku, byla zvolena metoda odbahnění plovoucím sacím bagrem. Práce byly zahájeny v létě 2007. Nejprve bude snížena hladina v rybníce tak, aby v sedimentační nádrži mohly být provedeny úpravy nátoku dešťové kanalizace a propojovacího potrubí do Kyjského rybníka. Poté bude hladina opět mírně zvýšena a začne odtěžování bahna sacím bagrem. Bahno bude ukládáno do sedimentační nádrže. Blíže viz článek v Listech Prahy 14 č. 7-8/2007. http://www.praha14.cz/~listy/2007/7/revitalizace.htm
 2.7.2007 - V rybníku uhynuly stovky škeblí
Inspekce životního prostředí bude prověřovat, zda při vypouštění rybníku v pražských Kyjích nebyl porušen zákon. V rybníku uhynuly během víkendu stovky škeblí říčních. Investor opravy rybníka totiž dostatečně nezajistil sběr a přenos škeblí jinam. Přesto, že se nejednalo o zvlášť chráněný druh, mnoho lidí je postupem firmy pobouřeno. Blíže viz text zprávy a video zprávy TV NOVA - 02. 07. 2007 19:30.
 24.5.2007 - Ukončení revitalizace retenční nádrže Černý Most
Letos v dubnu byla dokončena celková revitalizace retenční nádrže Černý Most (Aloisov), která byla zahájena v dubnu 2006. Vznik retenční nádrže Černý most je spojen s výstavbou sídliště Černý most na přelomu 80. a 90. let minulého století. Původně měla nádrž sloužit k akumulaci dešťových vod z plánovaného sídliště, po svedení dešťové vody do takzvaného malého Kyjáku zůstala nádrž závislá pouze na přítoku vody z bezejmenného potoka. Nejdůležitější součástí projektu bylo zabezpečení nového, stálého přítoku vody, a rekonstrukce všech objektů, včetně odstranění nevzhledného betonového opevnění. Blíže viz zpráva na serveru MHMP a článek v Listech Prahy 14 č. 6/2007.
 24.5.2007 - Revitalizace koryta Rokytky v prostoru suchého poldru Čihadla
V létě 2007 zahájí Odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s organizací Lesy hl.m. Prahy projekt "Revitalizace koryta Rokytky v prostoru suchého poldru Čihadla". Suchý poldr Čihadla byl postaven v 80. letech 20. století. Slouží k zachycování přívalových srážek z povodí Rokytky - celé jeho území je tedy určeno k rozlivu vody. Lokalita v současné době není příliš atraktivní ani pro rekreaci a revitalizací území dojde ke zlepšení vzhledu celé lokality a korytům potoků bude vrácen přírodě blízký charakter. Blíže viz zpráva na serveru MHMP.
 23.5.2007 - Volný vstup do podzemí
Praha 9 už má projekt, který počítá s otevřením jeskyní. Bude zde i restaurace. Prosek - Teď tady přespávají bezdomovci a lidé sem odhazují nepotřebné harampádí. Za pár let tu zřejmě bude stát prosklená restaurace a budou sem proudit davy turistů. Vysočanská radnice chce změnit prosecké podzemí na "pražské Koněpruské jeskyně". Vlíže viz pokračování článku
Zdroj: MF Dnes, 23.5.2007
 14.5.2007 - Tajemný svět pod Prahou
PRAŽSKÉ PODZEMÍ Země pod hlavním městem je protkána kilometry chodeb. Návštěvníci zatím mohou jen do některých z nich, v budoucnosti by mohly přibýt i tajuplné sály komplexu Bílý Kůň v Hloubětíně a podzemní areál pod Prosekem. Blíže viz článek MF Dnes.
 10.5.2007 - Koncerty v podzemí
Podzemní komplex Bílý Kůň v Hloubětíně se možná změní na výstavní a koncertní síň. Blíže viz článek MF Dnes.
 10.5.2007 - Zákaz dovozu odpadu do spaloven trvá
Městský soud v Praze zamítl 25. dubna správní žalobu společnosti Münchner Recycling GmbH, kterou tato společnost podala proti rozhodnutí ministra životního prostředí o zamítnutí dovozu odpadu z Německa do liberecké spalovny. Městský soud v Praze dále projednává obdobnou žalobu, která se týká přepravy odpadu do spalovny komunálních odpadů Malešic. Blíže viz článek MF Dnes.
 3.4.2007 - On-line rozhovor s Petrem Štěpánkem na www.lidovky.cz
V úterý 3. dubna od 14 hodin jste se mohli on-line ptát pražského radního pro životní prostředí a zastupitele v Praze 4 Petra Štěpánka. Otázky se týkaly nejen případného pořádání olympiády v Praze a jejího dopad na životní prostředí v hlavním městě, ale také čistoty v Praze, cyklostezek či řešení dopravní situace apod. Záznam on-line rozhovoru s Petrem Štěpánkem najdete na stránce
 3.4.2007 - První hromadná žaloba na magistrát kvůli hluku přichází k soudu
Na úterý 3. dubna na 12 hodin je naplánováno další jednání u Obvodního soudu pro Prahu 1 k hromadné žalobě kvůli nadměrnému hluku v okolí severojižní magistrály.
Žalobu podalo loni v červenci na tři tisíce občanů především z oblasti mezi ulicemi Vyskočilova a Michelská prostřednictvím občanského sdružení Občané postižení severojižní magistrálou. Důvodem je překračování hlukových limitů v této oblasti: "Nechali jsme si vypracovat dvě hlukové studie. Podle nejnovější z nich dosahuje hladina hluku v této oblasti v průměru 77 decibelů ve dne a 70 v noci," říká Alžběta Rejchrtová, předsedkyně občanského sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou. Hygienický limit je přitom 60 decibelů pro den a 50 decibelů pro noc. Navíc s nárůstem dopravy například po dokončení městského okruhu se situace může ještě zhoršit. "Posudky svědčí jednoznačně v náš prospěch a jasně hovoří o překročení hygienických limitů až o patnáct decibelů, což je ohromné číslo," uvedl Mgr. František Korbel, Ph.D., zastupující v uvedeném sporu občany Prahy 4.
Blíže viz celý článek.
 22.3.2007 - Trestní oznámení na stavitele městského okruhu
Občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí podalo trestní oznámení na neznámého pachatele "z okruhu vedení Hlavního města Prahy a s ním kooperujících subjektů (zejména společnosti VIS, a.s. a IDS, a.s.)". Ti měli podle Ateliéru "ve vzájemném spolčení, tedy jako členové organizované skupiny" spáchat trestný čin obecného ohrožení ve smyslu § 179 trestního zákona v úmyslné formě a připravovat trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí ve smyslu § 181a v úmyslné formě, v souběhu s trestným činem zneužití pravomoci veřejného činitele ve smyslu § 158 trestního zákona a maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti ve smyslu § 159 trestního zákona. Toho se podle AŽP dopustili přípravou, projektováním, schvalováním a zčásti i praktickým prováděním skupiny staveb severní části Městského okruhu v Praze (MO Malovanka - Pelc Tyrolka), jež následkem své vysoké dopravní kapacity a nevhodného umístění v centrální části Prahy znamená zavedení vysokých intenzit další automobilové dopravy na bezprostředně navazující komunikace a do ulic v obytných částech obytných zón v Praze 6 a 8 v Břevnově, Dejvicích, Libni i jinde a tím prokazatelně způsobuje další zhoršení již dnes nevyhovujícího stavu.
Zdroj: Tisková zpráva Ateliéru pro životní prostředí
Příloha: Text trestního oznámení
 16.03.2007 - Že vás hluk netrápí? Může být hůř
Stále více lidí se začíná ozývat proti tomu, že musí žít v nadměrně hlučném prostředí. Ani sliby, že se městu uleví, až bude hotový silniční okruh, nemusí být pravdivé. Někde lidem naopak hrozí, že na tom budou ještě hůře.
Blíže viz http://praha14.zeleni.cz/4075/clanek/ze-vas-hluk-netrapi-muze-byt-hur/
Zdroj: Mladá fronta Dnes
 16.03.2007 - Nový trend: žalovat magistrát za hluk
Praha - Kvůli hluku již chtějí magistrát žalovat tisíce lidí zastoupené občanskými sdruženími. Jedna žaloba je podaná od loňského července, další dvě se v současnosti chystají. První žalobou se bude soud zabývat v dubnu.
Blíže viz http://praha14.zeleni.cz/4076/clanek/novy-trend-zalovat-magistrat-za-hluk/
Zdroj: Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Praha 15.3.2007
 6.3.2007 - Výsadba v lesoparku Vinice
Za účasti radního hl. m. Prahy Petra Štěpánka byla 6.3.2007 zahájena výsadba lesních porostů v lesoparku Vinice. Projekt lesoparku řeší rozsáhlé území mezi Běchovicemi a Dolními Počernicemi, v současnosti převážně zemědělsky využívané jako pole. Jedná se o největší zalesňovací projekt za posledních 35 let, celková plocha po dokončení všech tří etap bude přibližně 468 tisíc čtverečních metrů, což je plocha dvanáctkrát větší než Václavské náměstí.
Projekt počítá nejen s výsadbou lesních porostů, ale část budou také tvořit nově založené luční porosty (zhruba 200 tisíc m2) tak, aby lesopark po dokončení vytvářel harmonický a esteticky zajímavý celek. V dolní části lesoparku se pro zvýšení biodiverzity území počítá i s vytvořením dvou vodních ploch - mokřadů. V rámci budování lesoparku Vinice dojde i k rekultivaci jihovýchodní části území, která byla dlouhodobě využívána jako deponie štěrku a písku. Pro rekreační využití lesoparku také vznikne nové dětské hřiště. Celkové náklady na vybudování lesoparku jsou odhadovány na 15 milionů korun.
 16.2.2007 - Stavba nových filtrů v Malešické spalovně
Pražské služby investují do stavby filtrů v Malešické spalovně v Praze 10, které zachytí škodlivé dioxiny uvolňující se při spalování odpadu. Po sedmnácti letech konečně spalovna tento filtr dostane. Koncentrace škodlivých látek vypouštěných do ovzduší by se tak měla snížit až na polovinu. Druhotným pozitivem instalace filtrů je i snížení oxidů dusíku. Výběrové řízení na dodavatele technologie vyhrála rakouská firma Zauner. Stavba má být zahájena 15. února. Ročně se spálí na území hlavního města přes 200 tisíc tun směsného odpadu, což představuje asi 230 nákladních aut denně. Spalovna tak zlikviduje až 80 procent veškerého komunálního odpadu vyprodukovaného v hlavním městě. Největším zdrojem zdraví škodlivých exhalací v Praze je ale automobilová a kamionová doprava. Zejména koncentrace výfukových plynů ve vzduchu často vysoko překračuje hygienické normy.
 7.12.2006 - Vzácný důl opět zmizí. Navždy
Stavební firma začala zasypávat zachovalý důl Jitka z 19. století. Jeskyňáři nesouhlasí, chtěli ho zkoumat. Důl je výjimečný tím, že zůstal tak, jak ho těžaři opustili. Jedná se zhruba o sto metrů chodeb a dva větší sály v blízkosti dolu Bílý kůň.
Blíže viz článek MF Dnes Praha 7.12.2006.
 7.12.2006 - Nové odkryté podzemí pískovny nejspíš znovu zmizí
Při stavbě nových domů na pozemku mezi ulicemi Stropnická a Za Černým Mostem v Hloubětíně dělníci odkryli podzemní prostory z druhé poloviny 19. století, které zde zůstaly ještě z dob, kdy se v okolí ve velkém těžil písek. Ale lidé se do síní a chodeb s největší pravděpodobností nepodívají, protože celý prostor bude zavezen popílkovou směsí a stavba bude pokračovat dál podle plánu.
Blíže viz článek MF Dnes Praha 6.12.2006.
 4.4.2006 - Mimoúrovňová křižovatka Malovanka v Praze 6
Na serveru Britské listy vyšel článek Petra Kužvarta "Mimoúrovňová křižovatka Malovanka v Praze 6 - skandál v právním státě!" o situaci na křižovatce Malovanka, kde MHMP pokračuje ve výstavbě už 2 měsíce, přestože dne 1.2. 2006 nabyl právní moci rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byla odejmuta právní moc a tedy i vykonatelnost stavebnímu povolení na MÚK Malovanka.
 1.12.2005 - Zajímavé články v MF DNES
Na konci listopadu a začátku prosince 2005 MF DNES zveřejnila sérii článků v regionální příloze Praha na téma "Zdravá Praha?" Lidé dýchají kouř, prach a špínu
http://zpravy.idnes.cz/praha.asp?r=praha&c=A051128_142645_praha_nad
Mapa znečištění Prahy
http://data.idnes.cz/g/praha/prostredi/prach.htm

Jaké chemikálie dýchají lidé v Praze
http://zpravy.idnes.cz/prilohy.asp?r=prilohy&c=A051128_144341_prilohy_nad

Špinavý vzduch může za infarkty i rakovinu
http://zdravi.idnes.cz/zdravi.asp?r=zdravi&c=A051125_105820_zdravi_ad

Továrny nepřekračují normy, ale přesto škodí
http://zpravy.idnes.cz/praha.asp?r=praha&c=A051202_152757_praha_ton
 1.12.2005 - Magistrát připravuje nové stavby
Jaké megalomanské stavby připravuje magistrát? Ne vždy budou možná tyto návrhy v souladu s životním prostředím, přírodou a potřebami obyvatel.
Pražský přístav se změní v luxusní čtvrť
http://deluxe.idnes.cz/deluxe_clanky.asp?r=deluxe_clanky&c=A051123_231404_deluxe_clanky_ton
Fotogalerie k článku
http://deluxe.idnes.cz/foto.asp?r=deluxe_clanky&c=A051123_231404_deluxe_clanky_ton

Studie navrhly lanovku a obří parkoviště na Václaváku
http://zpravy.idnes.cz/praha.asp?r=praha&c=A051123_135652_praha_mr
 26.9.2005 - Budoucnost Prahy
Seriál vydaný 26.9.2005 v MF DNES přiblížil v několika dílech zajímavé projekty a vize, které v budoucností mohou změnit Prahu.

http://zpravy.idnes.cz/praha.asp?r=praha&c=A051026_163255_praha_nad

Dálnice obepne Prahu za deset let
http://auto.idnes.cz/automoto.asp?r=automoto&c=A051101_123333_automoto_fdv

MAPA BUDOUCNOSTI - jak bude město vypadat za 20 let
http://imgs.idnes.cz/oprilohy/infografika/praha/praha_za20_let.htm

Co by se mohlo stavět v Praze
http://zpravy.idnes.cz/praha.asp?r=praha&c=A051027_125430_praha_nad

Další fotografie různých vizí
http://zpravy.idnes.cz/foto.asp?r=praha&c=A051026_163255_praha_nad

 8.9.2005 - Článek z časopisu Respekt - číslo 36/05
V časopisu Respekt - číslo 36/05 byl zveřejněn článek - Praha musí přidat
Zpráva o krásném městě, ve kterém je těžké žít. Zajímavé čtení k dalčím úvahám o budoucnosti našeho města.
 12.8.2005 - "Starousedlíci holobyty nechtějí!" - Večerník Praha
Dne 12.8.2005 Večerník Praha otiskl článek "Starousedlíci holobyty nechtějí!", který se zabývá problematikou dostavby holobytů v ulici Broumarská 25.
Blíže viz http://www.vecerka.cz/zpravy/starousedlici050812.html.
 13.7.2005 - série tří článků od Petra Kužvarta v e-deníku Britské listy
13.7.2005 - v e-deníku Britské listy vyšla série tří článků od Petra Kužvarta, ve kterých popisuje jednu z mnohých kauz odehrávající se v historické části někdejší vsi Podolí v bezprostřední blízkosti farního kostel sv. Michaela Archanděla.
 30.5.2005 - Listy Prahy 14 č. 6/2005 - Otevřený dopis
Listy Prahy 14 č. 6/2005 otiskly "OTEVŘENÝ DOPIS" adresovaný starostovi Miroslavu Froňkovi, všem útvarům státní a veřejné správy - prohlášení občanských sdružení MČ Praha 14, který podepsali zástupci občanských sdružení Prahy 14 (Kyjský občanský klub, Zdravé Kyje, Občanské sdružení Rožmberská, Občanské sdružení Jahodnice, 1. občanské sdružení Hloubětín a Za Hutě krásnější). Blíže viz článek OTEVŘENÝ DOPIS v Listech Prahy 14 č. 6/2005.
 30.5.2005 - Listy Prahy 14 č. 6/2005 - Otevřená odpověď na otevřený dopis
V Listech Prahy 14 č. 6/2005 byl otištěn článek "Otevřená odpověď na otevřený dopis", ve kterém starosta Miroslav Froněk reaguje na zveřejněný "OTEVŘENÝ DOPIS" občanských sdružení Prahy 14.
 30.5.2005 - Listy Prahy 14 č. 6/2005 - K článku Bilance od A do Ž
V Listech Prahy 14 č. 6/2005 byl otištěn článek "K článku Bilance od A do Ž" zastupitele p. Vladimíra Hollana z 1. občanské sdružení Hloubětín ve kterém reaguje na článek "Bilance od A do Ž" uveřejněný v čísle 4/2005 měsíčníku Listy Prahy 14 na str. 12 a 13, kde je uvedena bilance pana starosty na začátku druhé poloviny volebního období.
13. 5. 2005 - Hospodářské noviny se věnují černým stavbám
Hospodářské noviny 13. 5. 2005 se věnují černým stavbám, užívání nezkolaudovaných staveb a "nicnemouhcnosti stavebních úřadů". Blíže viz články:
Postavit, otevřít a potom řešit pokutu
Prodávej, než přijedou buldozery
Philips vyrábí, sporům navzdory
Kolaudace nebo stavba? Prostor pro korupci
Střety s razítky
11.05.2005 Veřejný ochránce práv (ombudsman) se vyjadřuje k narůstající zátěží z dopravy
Veřejný ochránce práv (ombudsman) se zabývá také narůstající zátěží z dopravy, obtěžování hlukem, imisemi škodlivých látek, na problémy spojené s výstavbou nových komunikací, nedostatečnou údržbu stávajících apod.
Další informace na adrese
  3.2.2005 - Konec syslů v Čechách?!
Boj o pozemek v pražských Letňanech může předznamenat definitivní konec sysla v Čechách. Sysel je v naší republice takřka na vymření a jeho největší lokalita výskytu je právě na letišti v Letňanech. Žije jich tu odhadem 400. Kvůli jeho výskytu je pozemek prohlášen národní přírodní památkou a syslové si na letišti doslova lebedí.
O významu této lokality svědčí i fakt, že byla zařazena a vládou schválena do Národního seznamu lokalit chráněných Evropskou unií v rámci NATURA 2000.
Boj o pozemek s ohroženým syslem však svádí Česká konsolidační agentura, která má na něj zástavní právo, a britský investior, který koupil od společnosti 11Fite firmu ČKD Refin. 76 hektarový pozemek je prakticky bezcenný, ale realitní makléři tvrdí, že investor ví, co dělá a peníze by nevyhodil jen tak zbůhdarma. Překážkou k zúročení investice je jen sysel. Pokud by zmizel, tak už nebude důvod pozemek chránit. Sysla bohužel není možné přestěhovat do jiné lokality, kde by se ho investiční záměry nedotkly a mohl žít v klidu!
 20. 8. 2004 - Čánek na serveru Econnect "Kauza Slévačská: Občané versus radnice?"
Na serveru Econnect vyšel článek "Kauza Slévačská: Občané versus radnice?". O.s. Econnect (http://zpravodajstvi.ecn.cz) je nevládní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v České republice využívat informační technologie a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká.

Součástí Econnectu je také portál "Občanská společnost - návod k použití ( http://obcan.ecn.cz) kde jsou praktické návody a informace potřebné pro aktivní účast na správě věcí veřejných.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890