Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Územní řízení
Přehled územních a stavebních řízení kde je nebo případně i bylo občanské sdužení přihlášeno jako účastník řízení.
    Slévačská 752
    Nad rybníkem
    Broumarská S-J
    Holobyty
    Nová Jahodnice
    Lidl
    Broumarská
    Ocelkova-Čihadla
    Rajská zahrada
    Kolbenova
Na informačním serveru městské části Praha 14 byla zprovozněna nová stránka Výstavba v Praze 14 poskytující občanům Prahy 14 některé základní informace věnované výstavbě v Praze 14.
Na této stránce jsou i další navrhované stavby:
 • Bytový dům Šestajovická
 • Bytový dům Šestajovická -Rezidenční bydlení U Křížovnického dvora
 • Rodinné domy Nežárská - Hostavice
 • Stavba č. 7552: Budovatelská - Mladoboleslavská
 • Podjezd pod Východní spojkou
 • Soubor rodinných domů Nad Rajskou Zahradou
 • Zástavba u konečné tramvaje mezi Kolbenovou a Poděbradskou ulicí
 •  20.12.2006 - Nové vyhlášky ke stavebnímu zákonu
  V souvislosti s platností nového stavebního zákona (od 1.12007), Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), byly vydány nové prováděcí vyhlášky:
 • Vyhláška 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (viz také částka 170 s vyhláškou 526/2006)

 • Vyhláška 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška 502/2006 Sb., , kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • Vyhláška 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  (viz také částka 163 s vyhláškou 498-503/2006)
 • © Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890