Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Životní prostředí
 3.8.2007 - Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy
Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy zpracovalo Hlavní město Praha v samostatné působnosti dle § 41 a 43 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. POH hl. m. Prahy byl zpracován na základě Plánu odpadového hospodářství České republiky. Účelem POH hl. m. Prahy je vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech. Cílem je navrhnout takový integrovaný systém nakládání s odpady, který zefektivní současný systém a upřednostní materiálové využívání odpadů před jejich odstraněním.
POH hl.m. Prahy je zpracován na období 10 let, tj. na období let 2004 až 2013. POH hl.m. Prahy je rozčleněn do tří částí: • Analytická část POH hl.m. Prahy (Svazek č. 1: Zpráva z analytické části)
• Závazná část POH hl.m. Prahy (Svazek č. 2: Závazná část)
• Směrná část POH hl.m. Prahy (Svazek č. 3: Směrná část)
Navazujícími plány na krajský plán POH hl. m. Prahy jsou Plány původců odpadu, a to pro firmy a také pro hl.m.Prahy jako původce odpadů. Tyto plány musí být zpracovány těmi původci, jejichž roční produkce je více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu.
 3.8.2007 - Plán odpadového hospodářství původce odpadů hl.m.Prahy
Povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství původce odpadů (POH) ukládá každému původci odpadů zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Plán odpadového hospodářství původce odpadů hl.m.Prahy byl schválen Radou hl.m.Prahy v listopadu 2006. Plán je zpracován na dobu 5 let, tedy na období let 2006 až 2010 s výhledem do dalších let. Plán bude změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek v souladu s § 44 odst. 3 zákona o odpadech. Blíže viz http://magistrat.praha-mesto.cz/default.aspx?id=71672&sh=-1027179048 a POH hl.m.Prahy - celý dokument.
 9.9.2005 - Výstavba golfového areálu v Klánovicích zamítnuta
Díky akcím neziskových organizací zastupitelstvo MČ Praha Klánovice ve čtvrtek 8.9.2005 zamítlo výstavbu golfového areálu (prezentovanou jako obnovou golfového hřiště v Klánovickém lese), kvůli kterému mělo být vykáceno 50 ha lesa v největším pražském lesoparku.
Lidé z neziskových organizací sebrali více než tisíc podpisů (petici proti tomuto záměru podepsalo asi 500 místních obyvatel a asi 800 obyvatel jiných městských částí) na záchranu lesa, který patří do přírodního parku Klánovice-Čihadla, čehož se zastupitelé zřejmě zalekli.
Jak se bude rozhodovat o golfovém hřišti v Dolních Počernicích?
Více informací je o připravovaném golfovém hřišti v Klánovicích je zjistit z článku v časopise Reflex http://www.reflex.cz/Clanek20526.html.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890